Очаквания на IT специалистите при избор на работа – говорихме с 450 специалиста – Част 1

Част 1 от 4

developing-programmer-development-website-design-coding-technologies

В рамките на 2 седмици направихме проучване сред IT специалистите в страната относно техните нагласи и предпочитания при обмисляне и избор на нова работа.

Една от целите ни е да разберем актуалните очаквания на специалистите и по този начин да подпомогнем комуникацията между тях, работодателите и, в частност, тази със специалистите подбор.

В проучването се включиха 453 IT специалисти, които ни споделиха кои са факторите при избор на компания и вид работа, какви са очакванията относно заплащане, допълнителни придобивки и комуникация със специалистите по подбор.

От включилите се в проучването, 62% са старши специалисти, следвани от 31% средно ниво и 7% младши.

JTR_Poll_img1

Част 1 – Компанията

Като водещи фактори при избора на компания, проучването посочва, че на първо място се поставят ценностите на компанията (57%), следвани от дейността на самата компания (52%) и нейната репутация (48%), и това тя да е продуктов тип компания (48%). Като водещи фактори, специалистите посочват и компанията да е с чуждестранен произход (41%) и нейната корпоративна култура (33%).

JTR_Poll_img1

Изводите, които бихме могли да направим, са че ясната, точна и коректна комуникация на вида и дейността на компанията и нейните ценности биват високо оценени от специалистите. В днешно време неразделна част от тази комуникация е изградената и поддържана работодателска марка (Employer Branding) на компанията. Може би особеното тук е информацията да бъде комуникирана по-ясно и конкретно. Целта тук е да се уважат изявеният интерес и времето на потенциалните ни бъдещи колеги, като за разлика от комуникацията с бизнес клиенти, тази към тях следва да бъде кратка, ясна, конкретна и с възможно по-малко PR-привкус.

След вече посочените водещи фактори се нареждат: „Българска по националност компания“ (15%), „Стартъп култура на компанията“ (14%), „Популярност на бизнеса на компанията“ (10%) и „Аутсорсинг тип компания“ (7%).

В своите допълнителни коментари, участващите в проучването споделят, че водещи фактори за тях са също екипът и колегите, с които се работи.

Отношенията между колегите в екипа и с ръководителите са от изключително значение за дългосрочното успешно развитие на хората в компаниите. Работодателите са изградили различни практики, с които да успеят да отговорят на тези предпочитания. В редица компании интервютата за работа се провеждат в присъствието на ръководителя, както и на членове на екипа, за да имат възможност кандидатите да се запознаят със своите потенциални бъдещи колеги. По-малко разпространена практика е, след отправена оферта одобрените кандидати да бъдат поканени да прекарат един работен ден сред бъдещите си екипи, за да усетят културата и духа на работа. След това кандидатите могат да дадат своя отговор на офертата за работа.

Често срещано предложение от работодателите е и възможността за развитие на кандидатите. Дали това, обаче, не се е превърнало в клише във всяко едно предложение за работа. Според не-малка част от специалистите в проучването, ясната комуникация на възможностите за развитие преди и след като е назначен специалист са от особено значение при очакванията и избора на дългосрочен работодател.

Даването на редовна и навременна обратна връзка, както и прозрачността по отношение на възможностите за развитие на всеки конкретен специалист, са методи чрез които ръководителите могат да поддържат своите колеги реално информирани и мотивирани.

Даването на обратна връзка за представянето е стандартен процес в много компании – т.нар appraisal. Много често, това се прави веднъж или два пъти в годината. В случай че структурата и големината на компанията не позволяват възможността за неформално получаване на обратна връзка от ръководителите, то добра практика би било оценка за представянето да се дава по-често.

При някои компании, съществува официално създадена пътека на развитие, посочени конкретните параметри, които специалистите могат да следват. Това е добър метод за комуникиране на възможностите за израстване в компанията с потенциалните кандидати.

В следващия материал ще споделим резултатите от проучването относно предпочитаните вид и условия на работа от IT специалистите.

 

Публикации от серията