Очаквания на IT специалистите при избор на работа – говорихме с 450 специалиста – Част 3

JTR_Poll_img_part_3

Част 3 от 4

В рамките на 2 седмици, направихме проучване сред IT специалистите в страната относно техните нагласи и предпочитания при обмисляне и избор на нова работа.

Една от целите ни е да разберем актуалните очаквания на специалистите и по този начин да подпомогнем комуникацията между тях и работодателите, в частност, тази със специалистите подбор.

В проучването се включиха 453 IT специалисти, които ни споделиха кои са факторите при избор на компания и вид работа, какви са очакванията относно заплащане, допълнителни придобивки и комуникация със специалистите подбор.

От включилите се в проучването, 62% са старши специалисти, следвани от 31% средно ниво и 7% младши.

JTR_Poll_img6

Част 3 – Заплатата

Разгледахме предпочитанията на ИТ специалистите за желаното възнаграждение по ниво на специализираност и професионален опит.

36% от  старшите специалисти (Senior) предпочитат нетно месечно възнаграждение в диапазона 3000-5000 лв.,  38% желаят възнаграждение в рамките на 5000-7000 лв., а за малко над четвърт от общия брой участници – 26% –  предпочитанията са за над 7000 лв.

JTR_Poll_img7

Забелязваме почти равномерно разпределение на предпочитаното възнаграждение в категориите 3000-5000 лв. и 5000-7000 лв. при старши специалистите. Това би могло да бъде ефект от по-доброто познаване на бизнеса, работодателите и финансовите параметри на професията, но не и на последно място адекватна самооценка от страна на специалистите.

Това още веднъж е добра предпоставка за по-открита комуникация на възнагражденията от страна на работодателите и донякъде оборва притесненията от митовете за нереалистично високи и необосновани финансови очаквания от страна на ИТ специалистите. Както споменахме в Част 2 от проучването, откритата предварителна комуникация на финансовите параметри на предложенията за работа, представлява един от водещите фактори за всеки служител и “балансира“ процесите на подбор.

При специалистите от средно  ниво (Middle) очакванията са по-категорични и ясно обособени. Цели 84% е делът на хората, които предпочитат нетно месечно възнаграждение в диапазона 3000-5000 лв. Почти една десета (9%) са тези, които очакват заплащане в рамките на 5000-7000 лв., а едва 6% посочват като предпочитан доход под 3000 лв. месечно.

JTR_Poll_img8

При младшите специалисти, тепърва стартиращи своята кариера в ИТ индустрията, очакванията за месечно нетно възнаграждение са, както следва: 82% биха предпочели такова в диапазона 2000-3000 лв., а 18% – такова под 2000 лв.

JTR_Poll_img9

Допълнителни придобивки

При допълнителните придобивки, с най-голямо предпочитание са тези влияещи върху балансът на работа-личен живот (work-life balance) и здравето на служителите. Най-предпочитани са допълнителните брой дни отпуск (68%), следвани от възможността за работа от вкъщи (Home office) – 66% и допълнително здравно осигуряване (49%).

JTR_Poll_img10

След тях по важност за специалистите се нареждат „Бонус при приключване на проект“ (28%), наличието на „Паркинг / паркомясто“ (22%) и „Осигурена служебна техника“ (16%) следвани от „Спортна карта / карта Мултиспорт“ (11%), „Зона за отдих в офиса“ (7%) и „Покриване на транспортни разходи“ (6%).

От най-малко значение сред допълнителните придобивки са „ваучери за храна/ подаръци“ (5%), „Застраховка живот“ (4%) и „Възнаграждения при специални поводи“ (рожден ден, сватба, раждане на бебе) с 4%.

Сред по-честно споменатите от участниците коментари са и „получаване на акции на компанията работодател“ и „възможността за получаване на  всички или част от допълнителните придобивки под формата на валута“.

В последната Част 4 от проучването, ще споделим резултатите за предпочитаните от IT специалистите начини на комуникация със специалистите подбор, както и през колко на брой интервюта при кандидатстване за работа смятат, че е удачно да преминат.

Публикации от серията