Отново ръст на обявите за дистанционна работа

В повечето сектори се отчита спад на предложенията през октомври, появява се изискване при някои длъжности за притежаване на зелен сертификат

Jobstats_October_2021_11 

През октомври наблюдаваме спад на публикуваните обяви за работа. Броят им е почти 44 000 и е намалял с 8,4% спрямо септември, като на годишна база той все още е с 55% повече от октомври 2020г.

Jobstats_October_2021_2

Най-стабилен продължава да бъде секторът „ИТ“. Въпреки лекия спад на предложенията през септември, през октомври отново наблюдаваме ръст от 6% в този отрасъл. Освен него единственият сектор при който също наблюдаваме увеличение на предложенията е „Счетоводство, одит, финанси“, като ръстът на обявите е 1,4%.

При всички останали сектори броят на обявите през октомври е намалял както следва:

„Маркетинг и реклама“ (-2,8%), „Административни и обслужващи дейности“ (-3%), „Производство“ (-7%), „Строителство“ (-9%), „Търговия и продажби“ (-13%), „Здравеопазване и фармация“ (-15%), „Логистика и транспорт“ (-15%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-28%).

Дялово разпределение на обявите по сектори

На първо място по дял на обявите за работа продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“ с 21%.  ИТ секторът все по-уверено задържа втората позиция, като е увеличил своя дял от 16% на 18%, а на трето място остава „Производство“ с 15%. Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (9,2%), „Логистика и транспорт“ (8,9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,7%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Jobstats_October_2021_3

Работа от вкъщи

Продължава да се наблюдава ръст на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. Перез октомври те са се увеличили със 7%, като за последните четири месеца този ръст е цели 29%.

Делът на този вид обяви през октомври е 13,5%.

Jobstats_October_2021_4

Jobstats_October_2021_5

 

Зеленият сертификат се появява като изискване

За редица позиции започва да се наблюдава тенденция да се изисква кандидатите наличие на т.нар. зелен сертификат, удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19 или неговото преболедуване. За момента броят на обявите с такива изисквания е много малък (едва 0,2% от общия брой), но, подобно на други държави, е възможно той да нараства поради все така високата заболеваемост и необходимост от предоставяне на безопасни условия на труд. За сега, преобладаващите обяви с такова изискване  са в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Обслужващи дейности“. Екипът на JobTiger ще следи какви ще са тенденциите при изискването на зелен сертификат за работа и през следващите месеци.

Предлагане по градове

Делът на обявите във водещите областни градове вече представлява три четвърти от общия брой обяви в страната. Почти половината от предложенията за работа в България са съсредоточени в София (49%), а за останалите градове цифрите са както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,2%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Jobstats_October_2021_6

Екипът на  JobТiger ще продължи да ви държи в течение на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при предложенията за работа у нас.

Публикации от серията