Продължава спадът на обявите за работа във всички сектори

jobs_stats_Jan2021_0

Започналата през октомври негативна тенденция се усети още по-силно през последния месец.

С 19% е намалял броят на обявите за работа през декември в сравнение с предходния месец.

Предложенията през декември бяха с цели 44% по-малко спрямо същия период през 2019г.

Тенденцията на спад започна през октомври и се засили следващите два месеца, като нивото на обявите достигна това от периода в началото на корона кризата в България.

job_stats_Jan2021_1

Подобно на ноември продължава да се наблюдава спад на обявите за работа във всеки един от секторите, като през декември намаленията навсякъде вече са двуцифрени.

С най-голям спад са обявите в секторите Строителство (-28%), Здравеопазване и фармация (-27%) и Производство (-20%).

При останалите сектори намалението е съответно: Изкуство (-17%), Търговия и продажби (-16%), Хотелиерство и ресторантьорство (-14), Маркетинг (-14%), Логистика/ транспорт (-14%), Административни дейности (-13%) и Счетоводство, одит и финанси (-11%). За втори пореден месец има спад и в сектора ИТ, като през декември той е -11%.

Дяловото разпределение на обявите по сектори се запазва почти същото като през предходните 2 месеца. С най-голям дял са тези в сектора Търговия и продажби (17%). Поради по-големия спад в сектора Производство (-20%), за първи път той преотстъпва второто място на сектора ИТ (14%) и се нарежда след него с 13% дял от общия брой предложения.

job_posts_stats_Jan2021_2

Предложенията за работа във водещите областни градове представляват 73% от общия брой обяви, като почти половината от тях продължават да са съсредоточени в София (48%).

job_posts_stats_Jan2021_3

Броят на обявите в тези градове също е намалял както следва: София (-18%), Пловдив (-18%), Варна (-22%), Бургас (-14%), Русе (-20%) и Стара Загора (-23%).

Разбира се, основна причина за намаленото предлагане на работа продължава да бъде икономическата обстановка в страната, повлияна от корона-кризата. Допълнителен фактор през декември са и коледните и новогодишни празници, поради които редица работодатели преустановяват временно публикуването на нови предложения за работа.

Прогнозираме, че в началото на 2021г. тенденцията ще се промени и броя на обявите ще се повиши, като това ще се случи плавно, основно в секторите с водещ дял: Търговия и продажби, ИТ и Производство.

JobТiger ще продължи да следи и отразява изменението при обявите за работа и през 2021г.

Публикации от серията