job ads share by business sector JobTiger

Дялово разпределение по сектори - JobTiger

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори – JobTiger – февруари 2022г.