remote work job ads share by sector JobTiger

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори – JobTiger – февруари 2022г.