Защо да изследваме ангажираността на служителите си?

Защо да изследваме ангажираността на служителите си?

Проучванията на ангажираността на работното място, с цел установяване на желанието и готовността на служителите да изпълняват работата си и да допринасят за успеха на компанията, са все по-често срещани. Мениджърите насочват все по-голяма част от енергията си именно в това да  установят какво ангажира работещите в компанията и какво влияе негативно на тяхната ангажираност.

Вискока ангажираност – продуктивност – по-добри финансови резултати

Много различни и независими изследвания показват, че има директна връзка между нивото на ангажираността на служителите, тяхната продуктивност и финансовите резултати на компанията. Освен по-добрите икономически показатели, има още няколко ключови причини, поради които работодателите се включват в независими външни проучвания на ангажираността.

Мнение от първа ръка

Една от ключовите причини компаниите да изследват ангажираността сред служителите си е да научат за условията на труд и организационния живот от „вътрешен човек“. В компании с голяма численост на служителите е трудно да се улови настроението на всеки един спрямо различните аспекти, свързани с организацията. Въпреки факта, че мениджърите работят усилено, за да създадат идеалните условия на труд, висшето ръководство не знае дали тези усилия работят, докато не попита за мнение именно служителите.

Социален пакет – какво точно искат служителите?

Изследването на ангажираността позволява на компаниите да преразгледат своята цялостна система за възнаграждения, включваща заплати, бонуси и допълнителни придобивки. Знанието за предпочитаните от служителите придобиви е от изключителна важност, за пренасочване на бюджета именно към тях и за поставянето на основи за дългосрочното задържане на кадрите в компанията.

Диагностика на слилни и слаби страни

Освен всичко изброено до момента, проучванията са полезен  метод за определяне на слабостите в организацията. Те могат да бъдат чудесен диагностичен инструмент на силните и слабите страни на компанията, особено направени от трета, добронамерена страна за организацията. Обратната връзка на служителите може да бъде използвана за подобрение и улеснение на ежедневната работа.

Сравнението

Една от най-важните причини за провеждане на изследване на ангажираността е възможността да се направи сравнение с останалите  участници на трудовия пазар. Във времена на борба за таланти и квалифицирана работна ръка е много ценно компаниите да имат възможност да сравнят нивата на ангажираност на своите служители с тези  на трудещите се в сектора, региона и да добият по-ясна представа къде се намират те и какво могат да направят, за да бъдат по-атрактивни като работодатели.

Добра комуникация – доволни служители

Последната по ред, но може би най-значима причина за провеждане на изследване на ангажираността е подобряването на комуникацията. Самият факт, че изследвате мнението на служителите, им дава знак, че имате желание да работите за подобрение на работната среда, а това кара хората да се чувстват ценени Открива се чудесна възможност за усъвършенстване на комуникацията между служители и ръководство, което да послужи за основа да се подобрят  работната атмосфера, ангажираността на служителите с работните процеси и разбира се – резултатите на компанията.

Ако вече се чудите как и кога да проведете изследване на ангажираността сред служителите си, посетете Национално изследване на ангажираността.

 

 

Свързани публикации