Публикуваха последен вариант на предложенията за промяна на пенсионната система

Последният вариант на мерките за усъвършенстване на пенсионния модел бе представен от Министерството на труда и социалната политика, след три месеца консултации с представителите на работодателските организации, синдикатите и депутати. Освен увеличаването на пенсионната възраст, са предвидени и мерки за повишаване на контрола по освидетелстване на хората с определена степен на нетрудоспособност, възможности за въвеждане на многофондова система, решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките, промени в условията на пенсиониране на специфични професии и др.

Пълният текст на предложението можете да намерите тук: http://www.slideshare.net/pressmlsp/paket-merki-31032015ff-46482217

Свързани публикации