Първа трансгранична трудова борса във Великотърновския университет

Първа трансгранична трудова борса във Великотърновския университет

Трансгранична трудова борса и форум за кариерно развитие ще бъдат открити на 19 октомври 2017 г. от 10,00 ч. в Библиотечно-информационния център на ВТУ, пети корпус. Събитието се организира от Кариерния център на Великотърновския университет, JobTiger и Европейски център – Велико Търново. Събитието е под надслов „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”. Предвидената трансгранична трудова борса и кариерен форум във Велико Търново ще дадат възможност на фирми от двете страни на Дунав да представят възможности за кариера, стажове и практики, както и налични работни места. От румънска страна ще участват 20 фирми от областите Телеорман и Гюргево. Към тях ще се присъединят и български компании. Те  ще дадат възможност на младите хора и на безработните, които ще посетят форума, да се запознаят с условията за работа, с нивото на очаквани и търсени квалификации, различни квалификационни програми и семинари, а също и с размера на работните заплати, условията за труд и др.

Целта на трудовата борса е да повиши знанията за възможностите за трудова мобилност в трансграничните региони, с оглед компенсиране на нуждите на пазара от работна ръка, разширяване на сътрудничеството между бизнес средите от двете страни на Дунав, както и повишаване на знанията за съседната страна.

Свързани публикации