Работещите в ИТ и мениджмънт най-често търсят информация за заплатите си

Работещите в ИТ и мениджмънт най-често търсят информация за заплатите си

Служителите, заети в областта на информационните технологии, мениджмънта и администрацията най-често търсят информация за заплатите си. Това показват попълнените данни за заплати през изминалата година в партньорската мрежа сайтове на Paylab. Определянето на възнагражденията в компаниите е динамичен процес, тъй като мениджърите трябва да балансират заплатите, които да са едновременно справедливи и конкурентни на пазара за дадения служител. Служителите най-често сравняват данни за заплати, когато се подготвят за интервю за работа или оценка на представянето.

Paylab непрекъснато следи тенденциите в заплащането и нефинансовите придобивки на пазара на труда. Порталът съдържа данни за повече от 600 отделни длъжности, което позволява на посетителите на локалните уебсайтове във всяка държава да сравнят заплатите си с други хора на същата позиция. Сайтът предоставя на компаниите и HR специалистите в 13 европейски държави подробни доклади за заплати, които дават възможност за вземане на правилни решения, свързани с възнагражденията на служителите.

Топ 10 сектори, в които служителите са най-любопитни за размера на възнаграждението си

На пазара на труда има огромно търсене на ИТ специалисти, което се отразява на динамиката на заплащането им. ИТ специалистите са в по-голяма степен фокусирани върху възнаграждението си. Средният мениджмънт и служителите в администрацията също се интересуват доколко възнагражденията им са адекватни на пазарните нива.

Останалите топ сектори, в които служителите са сравнявали най-много своите заплати включват икономика, финанси и счетоводство, търговия, строителство, транспорт и логистика. Служителите в публичния сектор, автомобилната индустрия и банките също проверяват своите заплати.

open_data_ts_redesign_bg-22

Компаниите имат нужда от надеждна информация, че предлагат заплати, съответстващи на пазарните нива

Освен служителите, които се интересуват от конкурентността на заплатите си, компаниите също се нуждаят от отправна точка за пазарната стойност на отделните работни места. Работодателите имат нужда от надеждна информация, че предлагат заплати, съответстващи на пазарните нива.

open_data_ts_redesign_bg-6

Според специализираното проучване на Paylab, включващо HR специалисти от 361 компании, най-важните аргументи за мениджърите при преразглеждане на заплатите са промяна в професионалната квалификация на служителя, трудностите при запълване на позицията и множеството роли на служителя на текущата позиция.

Според HR специалистите политиката по възнагражденията вече е повече от оптимизиране на разходите за човешки ресурси. За компаниите е най-важно да запазят настоящите си служители като им предлагат заплати, съобразени с пазарните нива, както и да бъдат предпочитано място за работа за кандидатите.

open_data_ts_redesign_bg-55

Собствениците на фирми и HR специалистите се занимават с възнагражденията непрекъснато през годината. 8 от 10 специалисти по човешки ресурси отговориха на нашето проучване, посочвайки, че често се нуждаят от актуална информация за заплатите. Това се дължи преди всичко на факта, че всяка компания е изправена пред флуктуации и трябва да наема нови хора. Също така всяка година компаниите правят оценка на представянето на служителите и планират бъдещите си разходи за пейрол. Те създават и програми за мотивация и задържане за служителите.“ каза Miroslav Dravecký, Product Manager в Paylab.

Проучването на Paylab сред специалистите човешки ресурси показва, че правилно структурираното възнаграждение е един от най-важните фактори, влияещи върху удовлетвореността на служителите, заедно с добрата екипна и корпоративна култура.

open_data_ts_redesign_bg-444

Повече от 1000 компании, предимно малки и средни предприятия, вече са закупили отчети за заплатите от партньорската мрежата на Paylab в отделните европейски държави. Клиентите ценят най-много бързината и достъпността на услугата.

open_data_ts_redesign_bg-7

open_data_ts_redesign_bg-33

Всички въведени профили със заплати се проверяват  

Сайтът непрекъснато подобрява методологията и оценката на данните. В базата данни се включват само заплати, които не съдържат екстремни стойности и не се дублират. Окончателното изчисляване на заплатата за дадена позиция се извършва чрез регресионен статистически модел.
Само 6 от 10 попълнени заплати участват в изчисленията, включени в доклада за заплата. Приблизително една четвърт от въпросниците автоматично отпадат в резултат на тристепенна проверка. Въпросниците, попълнени от потребители на сайта, които искат да проучат пазара и въвеждат очаквана заплата не се включват в базата данни за доклади за заплатите.

open_data_ts_redesign_bg-111

Zaplatomer.bg с нов модерен дизайн от април 2019 

Zaplatomer.bg и останалите локални уебсайтове от международната групата на Paylab.com обновяват своя дизайн през април 2019 г. Освен новите визуализации, сайтът преминава към Cloud уебхостинг и модерен Laravel PHP фреймуърк. Основните характеристики са простота, прозрачност и дискретен синьо-зелен градиент. В основата на редизайна на сайта е промяната на логото – око, фокусирано върху възнаграждението.

Paylab_logo_redesign

Потребителите на онлайн услугата на Zaplatomer.bg се увеличават. Базата данни на сайта в момента съдържа повече от 46,000 профили със заплати. Повече от 711,780 респонденти са използвали Paylab.com и локалните портали за заплати в 20 държави през 2018 г., което е с 41% повече в сравнение с предходната година. Отчасти това се дължи и на разширяването на партньорската мрежа на Paylab в държави като Румъния и Македония.
Zaplatomer.bg e съвместна услуга на JobTiger.bg и международния портал за заплати Paylab, собственост на словашката технологична компания Profesia, s.r.o., част от финландската медийна компания Alma Media.

pic

pic 2

Свързани публикации