Работодателите активно ползват интернет за рекрутърски цели

Почти всички работодатели използват под една или друга форма дигиталните медии за своите рекрутърски цели, сочи нов британски доклад по темата.

Установено е, че 137 от проучените 138 компании са се възползвали от възможностите на новите технологии, за да набират персонал. 89% използват корпоративния си сайт, за да привличат кандидати, 82% се доверяват на онлайн обявите за набиране на работа, а 77% от фирмите ползват и интранет системата си, за да промотират свободните позиции.

Респондентите обясняват и защо използват най-вече собствените си корпоративни сайтове за подбор. Според 88% от тях, така се повишава шансът кандидатите да са запознати по-детайлно с компанията, а 84% посочват и по-ниската цена на подбора, при ползването на фирмените страници. Също 84% са на мнение, че по този начин се подобрява промотирането на собствения им бранд. Те обаче признават, че много често така получават относително малко кандидатури и нерядко кандидатите са неподходящи за свободните места.

Използването на социални медии изостава – само 46% от респондентите ги ползват за рекрутърски цели.

Свързани публикации