Работодателите вече могат да ползват безплатен софтуер за изплащане на болнични към НОИ

Работодателите вече могат да ползват безплатен софтуер за изплащане на болнични към НОИ

От началото на 2016 г. работодателите и самоосигуряващите се лица вече могат да подават документи за изплащане на болнични чрез безплатен софтуер, който може да се изтегли от страницата на НОИ.

„еПарични обезщетения“ е програмен продукт, разработен и свободно разпространяван от Националния осигурителен институт (НОИ) с цел въвеждане, контрол, съхраняване на данни за представяне/корекция/заличаване на удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО). Тези приложения се представят от осигурителите и самоосигуряващите се лица в НОИ за изплащане на паричните обезщетения по болнични листове и заявления-декларации, представени при тях от лицата от 01.01.2016 г. Данните, които се въвеждат чрез софтуера, се изпращат по електронен път. След изпращане на данните, продуктът дава информация за приетите и върнати данни и откритите несъответствия в тях – причини за неприемане.

Софтуерът може да се изтегли безплатно от тук, а указания за инсталирането и ползването му има тук.

Свързани публикации