Разработва се нова програма за заетост на хора в предпенсионна възраст

Разработва се програма, насочена към хората в предпенсионна възраст, чиято основна цел е да им осигури устойчива заетост, заяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, цитиран от пресцентъра на МТСП. Изявлението дойде по време на среща със служителите на структурите към министерството, в това число – Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, от Област Разград.

По време на разговора министърът призова за предложения, свързани с ефективността на програмата за заетост за хората в предпенсионна възраст. „За мен е важно да се вземе предвид опитът на колегите по места, когато разработваме програмата. Спецификите на отделните райони са от съществено значение и трябва да бъдат отчетени, тъй като и хората, за които правим тази програма, очакваме да са от цялата страна, не само от няколко най-големи градове в България“, коментира още министърът.

По време на срещата със служителите, министърът се запозна и с особеностите при реализирането на младежките програми в Областта. Област Разград е сред областите с рекордно ниска младежка безработица. Предизвикателството обаче е насочено към активното включване на пазара на труда на т. нар.„демотивирани млади“. За целта в Регионалното бюро по труда вече има действаща система за активно откриване на младежи, убеждаването им и вписването им в Бюрата по труда, където да им бъдат предложени подходящи работа или професионални обучения.

Свързани публикации