Редуцирането на младежката безработица остава фокус в ОП РЧР 2014-2020

Новият програмен период и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) бяха представени вчера от Заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова във Варна. „В рамките на новия програмен период са осигурени 2 135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България. Вече действащата операция „Младежка заетост“ дава възможност на безработните младежи на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в Бюрото по труда да отидат на работа в предприятие със субсидия на заплащането. Младежите без квалификация и с ниско образование ще получат възможност да се включат в обучения на работното място (чиракуване) при работодател от реалния сектор, а тези от тях, които имат квалификация, но не са успели да натрупат опит в същата сфера ще могат да стажуват. Работодателите вече са подали своите заявки и интересът е огромен“, заяви зам-министър Русинова.

ОП РЧР 2014-2020 поставя фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, като 60% от сумата по програмата ще бъде разпределена за реализиране на проекти и мерки, свързани със заетостта.

Същевременно, по време на дискусионен форум в УНСС, Заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев изнесе данни, че едва 6% от безработните младежи на възраст 15-24 г. Статистиката е на Агенцията по заетостта и е от началото на тази година. Той коментира, че тези данни са „още едно доказателство за това, че ако искаме наистина да се справим с негативната тенденция в младежката заетост, трябва да насочим усилията си към осигуряване на достъпно образование и качествени работни места за младите хора“.

-3-1024

Източник: http://www.slideshare.net/pressmlsp/unss-26-02-2015-2-3

Свързани публикации