Родителите могат да прехвърлят отпуск за гледане на дете

С последните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските правителството дава възможност на всеки от родителите да ползва до пет месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Изискването е към документите да се прилага писмено съгласие от другия родител за ползване на част от неговия отпуск.

Досега всеки родител можеше да ползва по 6 месеца неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години. С промените всеки родител може да прехвърли или да получи от другия родител до пет месеца и общият неплатен отпуск на родител да стигне до 11 месеца.

Неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. се получава, след като то е навършило 2 години. Преди това се полага друг вид отпуск, за който преди дни НОИ изнесе интересна статистика: все повече бащи у нас поемат грижата за първоначалното отглеждане на децата си. Според данните на НОИ за периода 2009-2011 г. общият брой на осигурените мъже, които са поели грижата за бебето до навършването му на една годинка е нараснал от 242 през 2009 г. до 301 през миналата година. Това прави нарастване от близо 25%.

Същата тенденция се наблюдава при бащите, които поемат отглеждането на децата си от 1- до 2-годишна възраст. За същия период броят на мъжете в отпуск на това основание е нараснал 34%. Докато през 2009 г. те са били 831, в края на 2011 г. вече са 1113.

Свързани публикации