Дни на кариерата в УНСС 2023 – изложители (част 1)

Дни на кариерата в УНСС 2023 – изложители (част 1)

Ела на Дни на кариерата: икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти!

Професионалните възможности и стажантски позиции в секторите ще те очакват в София – Университет за национално и световно стопанство! Запознай се с част от фирмите изложители, които ще те очакват за живи срещи.

Eла на събитието в УНСС от 10:00 до 16:00ч. и се запознай на живо с представители на близо 100 компании, които идват за среща с теб!

Регистрирай се и участвай безплатно: ТУК.

МЦРК

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС) е създаден през месец юли 2002 година, като продължение на дейността по международен проект на Европейския съюз, осъществен от българска страна от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива. Концепцията за неговото изграждане се определя от водещата идея – Междууниверситетския център да бъде активно звено, което да гради и развива динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора, от една страна, и бъдещите работодатели, от друга страна.

Главното е да се съдейства още в рамките на университета за ползотворно информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество на младите хора с бизнеса, да се подпомага тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие.

Фокуса на дейностите на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС е:

 • студенти на УНСС;
 • докторанти на УНСС;
 • специализанти и преподаватели от УНСС;
 • студенти, докторанти, специализанти и преподаватели от други български и чуждестранни университети;
 • публичната администрация и социалната сфера;
 • работодателски организации;
 • синдикални организации;
 • водещи компании от бизнеса;
 • организации от малкия и средния бизнес;
 • неправителствени организации;
 • консултантски агенции и други организации, работещи в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, набирането и подбора на персонал.

Обхватът на дейностите включва и разработване на проекти свързани с професионалното ориентиране и кариерното развитие на младите хора.

МЦРК предоставя информация и консултира студентите, докторантите и младите специалисти във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта, чрез регионално Eurodesk звено на европейската информационна мрежа Eurodesk, базирано в Центъра.

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта – изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

 1. Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
 2. Посреднически услуги за осигуряване на заетост
 3. Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности
 4. Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
 5. Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
 6. Защита и запазване на заетостта
 7. Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
 8. Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
 9. Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

EUROSPEED 

Юроспийд е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1994г., в София. 

Юроспийд има висока репутация, и е сред най-уважаваните български превозвачи. Предоставя транспортно-логистични услуги. В експлоатация са 270 /двеста и седемдесет/ товарни композиции по международни и вътрешни релации. Извършват се превози на комплектни, частични и групажни товари, превози на Опасни пратки (ADR).

Цялостна логистична организация – транспорт, съхранение, обработка на пратките.

Логистичен център Юроспийд е създаден през 2004г. на ЖП гара Петърч – на 15 км западно от София по Е80, с директен достъп до ЖП коловоз. Общата площ е около 26 000 m2, в т.ч. над 7000m2 паркинги и маневрени площи, сгради с разгъната площ от над 5000m2 в т.ч. административни, складови и производствени площи. Прилагат се комплексни логистични решения – включително и комбинирани превози: ЖП – Автомобилен транспорт.

Nick 2000 LTD

NICK 2000 EOOD is a modern and rapidly developing Bulgarian company in the field of production of technical optics. We manufacture various types of optical components used in the production of lasers, industrial equipment, control and measurement equipment, medical equipment, space research equipment, equipment used in forensics and the defense industry.

Нестле България

Помогнете ни да направим реална разлика в глобален мащаб. С присъствие в почти 190 страни, ние сме посветени на нашата цел да отключим силата на храната, за да подобрим качеството на живот за всички. Независимо дали започвате, или продължавате кариерата си, проучете как да промените света с нас.

Tavex

Ела в семейството на Tavex!

Ще работиш с най-привлекателните финансови продукти в света – монети и кюлчета. Ще си заобиколен от интелигентни, мотивирани и свежи хора. А възнаграждението си го бива! Ще имаш свободно време за образование, пътешествия и приключения.

TELUS International Bulgaria

With a team of over 3500 people in Sofia and Plovdiv, TELUS International Europe is the biggest employer in the Business Process Outsourcing (BPO) sector in Bulgaria.  

TELUS International Europe offers its team members, located in three offices in Sofia and Plovdiv, some of the most modern and comfortable working spaces in Bulgaria, as well as over 40 additional social benefits such as fitness, yoga, psychologist, office massages and others. These are just some of the things that make us "the feel-good company".

You can check all of our open positions on www.telusbg.com 

Office1

For more than 23 years, Panda Cooperation has been the undisputed leader in the field of office products and a preferred partner of over 130,000 business clients. Office 1 successfully develops its portfolio in the field of furniture and furnishings, offering its customers ergonomic, high quality and modern products. The range of over 110,000 products is also complemented by a wide selection of equipment and supplies, computers and accessories, promotional materials, hygiene products, luxury products, gift offers and everything you need for students, schools and kindergardens.

The company has built the largest and automated warehousing and logistics center in the industry for Southeast Europe, which also has its own printing base. Its area is 12,860 square meters, and the investment – class A, which is currently over 20 million levs. The logistics warehouse is equipped with its own photovoltaic plant and automated order processing system.

In 2018, Panda Cooperation acquired the rights to the Office 1 Superstore brand worldwide, and in 2020 it was rebranded and today is called Office 1.

Currently, the company employs over 400 employees, distributed in the head office, in the company"s offices throughout the country, in the store network of 66 sites and in the modern warehousing and logistics center. The obligations of the highly qualified employees are related to identifying the requirements of the modern office user and offering personal solutions.

SumUp

Our card readers are used by over 4 million merchants to process payments in 35 countries. As we build a world where small businesses can be successful doing what they love, we’re continually expanding our range of products and services.

WHO WE ARE

We’ve moved far beyond our origins as a small startup. Today, we’re a truly global fintech company, with over 3000 people from more than 90 nationalities spread across over 20 offices on 4 continents. And we’re growing and diversifying more rapidly than ever before.

Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG 

Bonds and guarantees are our business: We manage a volume of around 17 billion euros for our clients and broker more than 2 billion euros of new business every year. This makes us Germany’s leading provider of surety services and an important voice for the providers in the market. We are heard – and use this to the advantage of our customers.

But we offer even more – the entire spectrum of the financing range. Whether it’s surety insurance or alternative financing products, overdraft facilities or private debt funds: we have a complete overview of the market and offer you tailor-made financing solutions. Just browse through our case studies on how we have already helped clients. Or find out more about our topics and services on the contents pages. We would be happy to advise and support you in finding the optimal coverage or financing option.

Свързани публикации