HR Industry 2023 – изложители (част 6)

HR Industry 2023 – изложители (част 6)

HR Industry 2023 – единственото професионално изложение за HR общността тази година е на 9 февруари в Интерпред-СТЦ София.

Най-интересното от HR тенденциите, добрите практики в мениджмънта, привличането и задържането на таланти, които ще определят работата в бранша през цялата година. Презентации и уъркшопи на разнообразни теми ще се проведат в четири зали. А в рамките на изложбеното пространство ще можете да срещнете лично с представители на компании с продукти и услуги в сферата на човешките ресурси и да видите най-новото!

Включете се и вие в събитието, което никой HR не пропуска! Регистрирайте се тук!

Представяме ви част от компаниите изложители!

ТехноЛогика ЕАД

ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. Компанията има офиси в София, Варна и Бургас, а екипът й наброява повече от 200 специалисти в различни области: Project Management Professional (PMP)®, Oracle Master и др. Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160.

Melon Learning

Melon Learning, бранд на Kin+Cartа, предлага обучителни решения, които подобряват процеса на развитие на служителите. Системата за управление на обучения Melon Learning отговаря на изискванията и нуждите на големи и средни корпоративни клиенти и се допълва от гъвкъви доработки и интеграции, които обслужват конкретни решения или обучителни нужди.

Предлагаме и разработване на персонализирани обучителни изживявавния, които са запомнящи се и гарантират усвояване. От консултиране, до дизайн и разработка, създаваме решения, които смислено подпомагат професионалното развитие.                                                                               

От 2005 насам сме една от водещите български компании за онлайн обучения и успешно предлагаме обучителни продукти и услуги на клиенти от ЕС и САЩ.

Audit Advice Associates

Audit Advice Associates е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM), спрямо целите и резултатите на компанията. Това, което ни рaзличава от другите, е поставянето на акцента на одиторската експертиза върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на компанията, както и нейната конкурентноспособност на пазара, последваща тези усилия. Нашият подход се основава на убеждението, че всяка компания е уникална със своята бизнес стратегия, целите си и начините за постигането им. Прилагането на т.н. „добри практики“ не винаги са подходящи и не носят необходимата ефективност на компанията. По-скоро са необходими „инвестирани усилия“, осъзнати и целенасочени активности, свързани с цялостната архитектура на „Управлението на човешките ресурси“ – съвкупност от всичките функции, системи и произлизащите от тях поведения на персонала. Тези „инвестирани усилия“ носят на компанията истинска стратегическа пазарна стойност тогава, когато те са пряко свързани с нейните цели, визия и ценности. Audit Advice Associates предлага независимо и експертно оценяване на архитектурата на системата на „Управление на човешките ресурси“, която реализира бизнес представянето на дадена компания, посредством нейните собствени критерии, измерители и мерки. В резултат на препоръките от одита, мениджмънтът може да вземе решения и да планира дейности, които да оптимизират процесите и подобрят не само вътрешните функции по управление на човешките ресурси, а и общото представяне и конкурентноспособност на бизнес-организацията.

Свързани публикации