Иновациите в Scale Up Your Career

Иновациите в Scale Up Your Career

Различното кариерно събитие и конференция в един общ проект предоставя нови възможности на кандидатите вече 3-та поредна година

На 29.09.2020 г. в Интерпред – СТЦ СОФИЯ – ще се проведе Scale Up Your Career 2020 – кариерно събитие, съчетаващо конферентна и изложбена част, посветено на темата за кариерното преориентиране.

Иновативността на събитието е, че компаниите-участници имат възможността да селектират подходящи професионалисти посредством срещи под формата на игри-казуси в специално обособени за това зони. 3-годишната история на събитието показа, че това е предпочитан подход за бърз и лесен подбор и отсяване на сред хората с по-дългогодишен стаж и опит в различни нива на кариерното си развитие.

Какво представляват въпросните игри-казуси?

Това е процес на първоначален подбор на персонал, създаден на базата на Центровете за оценка (Assessment Center) – комплексен процес за подбор или атестация на служители. За период от приблизително един час кандидатите биват представени пред задача, казус или игра, чиято цел е да бъдат разкрити различни техни качества и умения.

Каква е ползата от това да ги приложите в началния етап на избор от всички кандидати?

Процесът е особено полезен, в случаи в които има голям брой кандидати. От една страна всеки кандидат може да бъде подложен на еднотипен тип тест или задача, като така се оптимизира цялостния процес. От друга страна груповият елемент на процеса позволява среда, в която кандидатите си взаимодействат помежду си и разкриват така търсените умения за работа в екип и комуникация.

Други ползи от подбор чрез игри-казуси са:

  • Процесът може да бъде приложен за различни позиции и задължения.
  • Дава представа не само какво знае кандидатът, но и какво може.
  • Дават възможност на интервюиращия да оцени директното поведение на кандидата, според симулирана ситуация, и да успее да определи представянето му в бъдеще за конкретна позиция.
  • Позволява да се оценят по-детайлно двама или повече кандидати, които принципно биха изглеждали еднакво квалифицирани „на хартия“.
  • Самите кандидати могат да добият по-ясна представа за ролята си в компанията, тъй като биват въвлечени в казус, обикновено обвързан с позицията, за която кандидатстват.
  • Предоставят възможност на работодателите да изградят добър работодателски бранд. При такъв процес за подбор, повечето кандидати остават впечатлени и с положителни чувства дори в случаите, когато не бъдат назначени за позицията, за която са кандидатствали.
  • Въпреки че това е скъп начин за оценка и сравняване на кандидати, правилното му и навременно използване може да се интерпретира и като инвестиция в бъдещето на екипа и компанията.
  • Конференцията събира на едно място всичко, което е необходимо, за да може участниците да направят следващия голям скок в професионалното си развитие.

Ако имате интерес да бъдете част от иновациите в кариерните събития, направете го сега, като се регистрирате за събитието тук.

За повече информация:
JobTiger
events@jobtiger.bg
(02) 4918 011/024

Свързани публикации