Национални дни на кариерата 2024 – гр. Варна – изложители (част 3)

Национални дни на кариерата 2024 – гр. Варна – изложители (част 3)

Прекият път към мечтаната кариера минава през Национални дни на кариерата!

Професионалните възможности и стажантски позиции ще те очакват на живо в Хотел-галерия „Графит“, на 13 април 2024 г. от 10:00 до 16:00ч.!

Запознай се с част от фирмите изложители, които ще те очакват за живи срещи.

Eла на събитието и се запознай с представители на желаната от теб компания!

Регистрирай се и участвай безплатно: ТУК.

BULATSA / Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

Хайделберг Матириълс Девня АД

"Хайделберг Матириълс Девня" АД е най-големият производител на цимент в България, разположен в град Девня, област Варна, в експлоатация от 4 декември 1958 г.  Следвайки вярата си в големия растеж и потенциал за развитие на строителния отрасъл в България, компанията прави крачка в бъдещето с изграждането на нова линия за производство, инвестиция надхвърляща 325 млн. лв. Модерното съоръжение въвежда най-добрата съществуваща технология за производство на цимент. По този начин, дружеството затвърди позицията си на водещ производител на цимент и иновативни строителни продукти с множество награди за постиженията си в различни области.

PwC 

PwC предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми. Повече от 327 000 души в 155 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти.

PwC развива дейност в България от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса. В офиса ни в София работят над 250 служители – 6-ма партньори, одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., ангажирани да предоставят иновативни съвети и решения за бизнеса.

PwC България цели да бъде разпозната като водещата консултантска компания в страната, предоставяща истинска стойност на своите клиенти, инвестираща в служителите си и подкрепяща обществото.

PwC България работи с различни бизнес компании и сфери – многонационални компании, организации от публичния сектор, частни компании, предприемачи, семейни бизнеси. Помагаме на клиентите ни да намерят ефективни решения, като използваме професионалната си и техническа експертиза. 

PwC предлага на своите клиенти услуги в три основни области. Повечето ни служители работят в някой от тях: 

Tax:

Нашата практика в областта на данъчното консултиране има за цел да подпомогне клиентите да изпълняват и управляват своите данъчни задължения в зависимост от уникални и постоянно променящи се данъчни специфики. Колегите в данъчния отдел съветват клиента относно неговите местни и задгранични данъчни задължения, изпълнявайки ролята на стратегически консултанти по отношение на анализа на бизнеса, управлението на косвените данъци, решаването на спорове и глобалните данъчни решения на компаниите.

Assurance: 

Колегите от екипа за външен одит на клиенти предоставят набор от услуги за сигурност и бизнес съвети на различни клиенти – от малки, бързорастящи компании до големи предприятия. Те често са добре известни брандове и много от тях имат широк международен обхват. Ние се фокусираме върху използването на най-новите технологии, за да намалим нивото на ръчно тестване  като гарантираме, че ще се съсредоточим върху най-ценните области на обслужване на клиента, както и върху подобряване на корпоративното управление и надеждността на информацията на нашите клиенти.

Advisory:

Колегите в практиката за консултиране на бизнесите разбират ролята, която иновациите играят в стратегията за растеж на нашите клиенти и работят с тях, за да намерят най-добрите начини за: структуриране и разпределение на ограничени ресурси за постигане на добри пазарни резултати, поддържане на растежа на бизнеса, или подобряване на конкурентните им предимства.

Част от колегите съветват клиента как да подобри: начина на работа, управлението на разходите, мотивирането на хората, и как да ги подкрепя в подобрения на процесите и технологични инициативи. По време на работата колегите се фокусират върху програмите на клиента и проблемите, с които трябва да се справи, както днес, така и в бъдеще.

UKG

ZigZag Global

ЗигЗаг Глобъл е SaaS платформа, която помага на онлайн търговците да управляват и препродават върнати стоки на глобално ниво.

Компанията ЗигЗаг предоставя портал, брандиран с логото на онлайн търговците, който се свързва директно към секцията за връщане на стоки от уебсайта им.

Софтуерът на компанията взема интелигентни решения относно използването на най-ефективния маршрут към склад на ЗигЗаг, към който да се изпрати върнатата стока, за да може тя да бъде консолидирана, препродадена или пренасочена към друг клиент. В ZigZag Global вярваме, че работим най-добре, когато оценяваме факта, че всеки работи по различни начини. Ето защо ние сме много гъвкави с нашите модели на работа – небето е границата за това какво можем да постигнем заедно.

Coca-Cola Europacific Partners

TELUS International Bulgaria

С екип от над 3500 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България.  

Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас, както и над 40 допълнителни социални придобивки като фитнес, йога, психолог, масажи в офисите и други. Това са само част от нещата, които ни правят „компанията на щастливите хора“.

Може да видите актуалните ни отворени позиции на www.telusbg.com 

Солвей Соди АД

Свързани публикации