НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2022

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2022

Най-голямото кариерно изложение ще се проведе присъствено и виртуално в края на март и началото на април

21-ото издание на най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.

Намери своето място на Национални дни на кариерата!

Как?

1.Избери кога и къде да се включиш:

  • София – 29 март – Национален дворец на културата, ет. 5;
  • Виртуален ден – 31 март – Online;
  • Пловдив – 05 април – Пловдивски Панаир;
  • Варна – 07 април – Rosslyn Hotel Dimyat;
  • Габрово – 12 април – Технически университет;
  • Русе – 14 април – Русенски университет „Ангел Кънчев“.

2. Регистрирай се:

– За събитията на живо: http://eepurl.com/gPja_b

– За виртуалното събитие: https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/e6e0D

3. Запознай се с участващите компании на живо и онлайн и виж свободните им позиции: https://careerdays.bg/bg/national-careerdays/participants-all

4. Ела на форума, опознай пазара на труда, натрупай опит с интервютата, създай контакти и намери своя нов работодател!

От Национални дни на кариерата е започнал професионалният път на над 48 000 души.

JobTiger e компания за комплексни HR услуги и организира „Национални дни на кариерата“ вече 21 години в продължение на мисията си да създава стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото.

Бронзов спонсор на събитието е Infineon Technologies.

Партньори на Национални дни на кариерата са Министерство на образованието, Агенция по заетостта, Община Пловдив, Община Русе, Община Габрово, Тракия Икономическа Зона, Технически университет – Габрово , Русенски университет „Ангел Кънчев“, JobTiger.tv, HRIndustry.bg

С подкрепата на Baristo и Таткова градина, Аз мога тук и сега, ISIC България, 9 Academy, Мениджър, b2b Media, Кариери, София Fantasy, Майна Town, Международна награда на херцога на Единбург и Ledgion run.

NATIONAL CAREER DAYS 2022

The largest career event in Bulgaria will be conducted with life meetings and online️ at the end of March and the beginning of April

 

The 21st edition of the largest career fair in Bulgaria “National Career Days” will give an opportunity for live meetings and virtual interviews between employers and job seekers.

Find your place at the National Career Days!

How?

  1. Choose when and where to join:

– Sofia – March 29 – National Palace of Culture, 5th floor;

– Virtual Day – March 31 – Online.

– Plovdiv – April 5 – Plovdiv Fair.

– Varna – April 7 – Rosslyn Hotel Dimyat.

– Gabrovo – April 12 – Technical University;

– Ruse – April 14 – „Angel Kanchev“ University of Ruse.

2. Sign up:

– For the live events: http://eepurl.com/gPja_b

– For the virtual event: https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/e6e0D

3. Get acquainted with the participating companies live and online and see their vacancies: https://careerdays.bg/en/national-careerdays/participants-al

4. Come to the fair, expand your knowledge about the labor market, gain experience with interviews, make contacts, and find your new employer!

With National Career Days start the professional path of over 48 000 people!

JobTiger is a company for complex HR services and has been organizing “National Career Days” for 21 years as part of its mission to create value for job seekers, businesses, and society.

 

The bronze sponsor of the event is Infineon Technologies.

Partners of National Career Days are the Ministry of Education, National Employment Agency, Municipality of Plovdiv, Municipality of Rousse, Municipality of Gabrovo, Trakia Economic Zone, Technical University – Gabrovo, University of Ruse „Angel Kanchev“, JobTiger.tv, HRIndustry.bg

With the support of Baristo and Father’s Garden, I Can Here and Now, ISIC Bulgaria, 9 Academy, Manager, b2b Media, Karieri Sofia Fantasy, Maina Town, Duke of Edinburgh International Award and Legion run.

Свързани публикации