Работодателите на Виртуални дни на кариерата 2020: ABA Work in Austria

Работодателите на Виртуални дни на кариерата 2020: ABA Work in Austria

Виртуални дни на кариерата 2020 наближават. На 16 юни чрез http://virtual.careerdays.bg от всяка точка на света ще можете да се свържете онлайн с водещи компании в България, за да проведете кратко чат-интервю за работа с представители на HR отделите им. Запознайте се с някои от работодателите, които ще са част от това събитие.

(English below)

ABA Work in Austria ще бъдат един от работодателите на събитието. Вижте какви са отговорите на следните въпроси във видеото по-долу:

  • С какво се гордее вашата компания?
  • Какъв тип специалисти са новите колеги, които ще търсите по време на „Виртуални дни на кариерата 2020“?
  • Кои са трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?
  • Посочете вашия съвет – как да се подготвят хората, които ще се спрат на виртуален щанд?

ENGLISH VERSION

Virtual Career Days 2020 are approaching. On June 16 at http://virtual.careerdays.bg/ you will be able to contact online with leading companies in Bulgaria to conduct a short chat interview to work with representatives of their HR departments from anywhere in the world. Meet some of the employers who will be part of this event.

ABA Work in Austria will be one of the employers at the event. See the answers to the following questions in the video below:

  • What is your company proud of?
  • What kind of specialists are the new teammates you will be looking for on Virtual Career Days 2020?
  • What are the three most important questions you ask during an interview with a candidate?
  • Give your advice – how people who will come to your virtual booth to get ready for the chat interview?

Свързани публикации