Japan Tobacco International Bulgaria е сребърен спонсор на Дни на кариерата – Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти

“Джапан Табако Интернешънъл България“ ЕООД (JTI България) е дружеството за дейност на българския пазар на “Джапан Табако Интернешънъл“ (JTI) – водеща международна компания за тютюневи и вейпинг продукти с дейност в над 130 държави и 48 000 служители от над 119 националности. 

Сред основните принципи, на които се базира дейността на JTI, са откритост по отношение на рисковете от тютюнопушенето, прозрачност относно предлаганите от JTI продукти, продуктите с потенциал за намален риск, и др. JTI осъзнава и подкрепя свободата и правото на потребителя да избира, като се стреми да му предостави информацията, необходима, за да бъде направен информиран избор.

Политиките на JTI за управление и развитие на служителите традиционно получават високо признание. През 2022 г., за осма поредна година, JTI беше отличена от Top Employers Institute като Global Top Employer работодател и е една от само от 11 държави в престижния международен списък, с най-висок резултат и рейтинг. В момента компанията е Global Top Employer в 66 държави, сред които за поредна година е и България. 

През 2022 г., за шеста година, JTI България е отличена като „Най-добър работодател в България“ от ARS България, в партньорство с Kincentric.

JTI предлага редица социални придобивки на своите служители – фиксирани, за всички служители (допълнителни здравно и пенсионно осигуряване, ваучери за храна, годишен бонус) и гъвкави социални придобивки (ваучери за здравословни продукти, карта Мултиспорт, допълнителна медицинска застраховка, др.), от които всеки служител може да избере две.

Компанията има и дългосрочни програми, насочени към подобряване качеството на живот на своите служители. Част от тези програми са LifeWorks, която осигурява безплатни консултации за служителите по множество различни теми, well-being програма, която предлага различни дейности за поддържане на физическо и ментално здраве, отпуск за родителство, при който, независимо от пола, родителят ползва 20 седмици платен отпуск за отглеждане на дете в пълния размер на възнаграждението си. 

Компанията е и сред основателите на Хартата на многообразието в България през септември 2020 г., с което по още един начин потвърждава ангажимента си в подкрепа на многообразието и равенството на работното място. 

Част от дейността на JTI България са и дългосрочни активности в сферата на корпоративната социална отговорност, с фокус върху доброволчеството, както и активности, насочени към опазването на околната среда и подпомагането на различни социални групи. 

Свързани публикации