Виртуално издание на „Национални дни на кариерата“ 2022 – резултати

От началото на пандемията сме свидетели на online организирането и провеждането на всякакъв тип кариерни събития.

Макар, че JobTiger провежда своите „Виртуални Дни на Кариерата“ още от 2015г. – след 13 март 2020г. online събитията станаха също част от „новото нормално“. Този тип събития предоставят редица удобства на участващите: посещаван на събитие от удобството на дома или офиса, възможност всеки да се включи дори и от чужбина, технологичен инструментариум позволяващ по-добра организация във времето и по приоритети.  (може би могат да се добавят още)

Разбира се online събитията имат и своите ограничения – на първо място е липсата на жив социален контакт. След 2 години провеждане на виртуални събития, все повече проличава нуждата от възможност за срещи и разговори между хората – лице в лице.

Участието в събитие „от вкъщи“ влияе и на ефективността – често участниците не се чувстват достатъчно ангажирани да участват активно в самото събитие, а по-скоро то присъства „за фон“.

На 31-и март JobTiger проведе своето кариерно събитие “Национални Дни на Кариерата 2022“ в online формат като част от програмата на „Национални дни на кариерата“.

Ето какви са наблюденията ни от провеждането му в цифри:

Демографски:

Picture1

Picture2

– участници от всеки от останалите градове са под 1% (някои от градовете: Благоевград, Дупница, Велико Търново, Хасково, Кюстендил, Добрич, Тетевен и др.)

Професионален опит

По-голямата част от участниците в online изданието на „Национални Дни на Кариерата“ са хора с професионален опит – цели 61%

Picture3

Можем да направим извода, че хората с опит са по-запознати с каналите и начините за намиране на работа. Те са и по-проактивни в търсенето на нови възможности.

Активност и ангажираност

Данните за изпратени покани за online chat/интервю от работодатели към участници във VCD.

От изпратени покани за среща/chat:

Picture4

Наблюдаваме, че близо 1/3 от участниците във виртуално събитие са неактивни или пасивни по отношение на възможности за провеждане на среща с работодател.

Това включва и вероятност за затруднена ориентация и ползване на платформа за online кариерни събития – нямат възможността да видят или да се ориентират къде и какви са поканите за chat, както и да отговорят на тези покани.

Следващото виртуално кариерно събитие на JobTiger е след малко повече от месец – Виртуални дни на кариерата ще се проведат на 31 май 2022 г. отново на платформата на Brazen. Регистрациите за работодатели и търсещи работа са активни на: http://virtual.careerdays.bg/

Свързани публикации