Виртуално издание на „Национални дни на кариерата“ 2022 – резултати

От началото на пандемията сме свидетели на online организирането и провеждането на всякакъв тип кариерни събития.

Макар че JobTiger провежда своите „Виртуални Дни на Кариерата“ още от 2015г., след 13 март 2020г. online събитията станаха също част от „новото нормално“. Този тип събития предоставят редица удобства на участващите: посещаване на събитие от дома или офиса, възможност всеки да се включи дори и от чужбина, технологичен инструментариум, позволяващ по-добра организация във времето и по приоритети.

Разбира се, online събитията имат и своите ограничения – на първо място е липсата на жив социален контакт. След две години провеждане на виртуални събития, все повече проличава нуждата от възможност за срещи и разговори между хората – лице в лице.

Участието в събитие „от вкъщи“ влияе и на ефективността – често участниците не се чувстват достатъчно ангажирани да участват активно в самото събитие, а по-скоро то присъства „за фон“.

На 31-и март JobTiger проведе своето кариерно събитие “Национални Дни на Кариерата 2022“ в online формат като част от програмата на „Национални дни на кариерата“.

Ето какви са наблюденията ни от провеждането му в цифри:

Демографски:

Picture1

Picture2

Като се изключи гр. София, участниците от всеки от останалите градове са под 1% (някои от градовете: Благоевград, Дупница, Велико Търново, Хасково, Кюстендил, Добрич, Тетевен и др.)

Професионален опит

По-голямата част от участниците в online изданието на „Национални Дни на Кариерата“ са хора с професионален опит – цели 61%

Picture3

Можем да направим извода, че хората с опит са по-запознати с каналите и начините за намиране на работа. Те са и по-проактивни в търсенето на нови възможности.

Активност и ангажираност

Данните за изпратени покани за online chat/интервю от работодатели към участници във виртуалното издание на „Национални Дни на Кариерата“.

От изпратени покани за среща/chat:

Picture4

Наблюдаваме, че близо 1/3 от участниците във виртуално събитие са неактивни или пасивни по отношение на възможности за провеждане на среща с работодател.

Това включва и вероятност за затруднена ориентация и ползване на платформа за online кариерни събития – нямат възможността да видят или да се ориентират къде и какви са поканите за chat, както и да отговорят на тези покани.

Следващото виртуално кариерно събитие на JobTiger е след малко повече от месец – Виртуални дни на кариерата ще се проведат на 31 май 2022 г. отново на платформата на Brazen. Регистрациите за работодатели и търсещи работа са активни на: http://virtual.careerdays.bg/

Свързани публикации