Само ако обсъждахме заплатите си

Само ако обсъждахме заплатите си

Ясно е, че всеки иска по-висока заплата. Ясно е, че повечето работещи смятат, че трудът им е подценяван. Голяма част от тази група има основания да подозира несправедливост, но се оказва, че често хората не са наясно с реалната пазарна цена на усилията и времето, които посвещават на работата си. Обикновено подобно объркване, влияещо на чувството на удовлетвореност, се дължи на политиката на конфиденциалност на размера на възнагражденията, която повечето компании следват.

Две нови независими изследвания сред повече от 70 000 души, проведени в САЩ от PayScale – сайт, проследяващ заплатите, са обобщени от Bloomberg. Резултатите са красноречиви. Заплатата не е толкова значим фактор за удовлетворението от работата, колкото са проявата на честност и прозрачността в отношенията работодател-работник.

Мениджърите, които предоставят информация за заплатите на членовете на екипа си, противодействат на погрешната представа за ниско заплащане. 64% от справедливо компенсираните за труда си служители смятат, че им се плаща възнаграждение по-ниско от пазарната цена. Тенденцията се потвърждава и от факта, че едва 21% от по-високоплатените служители осъзнават, че възнаграждението им е отлично.

Обсъждането на заплатите може да е неудобно, но това неудобство си струва преодоляването. Изследванията сочат, че когато мениджърите обсъждат открито заплатите на служителите си с тях, броят на доволните работници скача от 40% на 82%.

Определянето на разликата в представите за справедливо заплащане не струва нищо на компаниите. Истината е, че да се бяга от разговора е глупаво, тъй като създава риск тези фирми да загубят служители, на които държат, защото не са обсъдили очакванията им.

За да се улеснят преговорите за заплатата, е необходимо компаниите да провеждат обучения на своите мениджъри. Статистиката сочи, че по-малко от половината работодатели в световен мащаб имат подобна практика. Освен това колкото по-достъпни са данните за заплатите онлайн, толкова по-добре служителите ще могат да оценят дали възнаграждението им е справедливо.

Свързани публикации