Сайтът на НОИ съдържа информация за пенсионните права на лица, работили в Гърция

Информация, относно условията за реализация на пенсионните права на български граждани, работили в Гърция, могат да бъдат открити на сайта на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

Публикацията предоставя необходимите данни, с които всяко лице трябва да разполага за удостоверяване на гръцки осигурителен стаж и за преценка правото му на гръцка пенсия. Информацията  съдържа и описание на основните причини, поради които е възможно да се спре изплащането на гръцка пенсия.

Гражданите ще намерят подробна информация за издаването на гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) и гръцки данъчен номер (А.F.M.), които институциите изискват още в началото на всяка процедура по пенсиониране. Те са необходими и при постановяване на решение и отпускане на пенсия.

Информацията се намира  в рубриката „Регламенти“/ „Актуално“ на страницата на НОИ.

Свързани публикации