Scale Up Your Career – кариерно събитие и конференция от ново поколение

cover-fb-scale

На 26.09.2019 в Интерпред – ще се проведе Scale Up Your Career 2019 – кариерно събитие, съчетаващо конферентна и изложбена част, посветено на темата за кариерното преориентиране.

Уникалното за събитието е, че компаниите участници имат възможността да селектират подходящи  професионалисти посредством срещи под формата на игри-казуси в специално обособени за това зони.

Какво представляват въпросните игри-казуси и защо са полезни?

Това е процес на първоначален подбор на персонал, създаден на базата на Центровете за оценка (Assessment Center) – комплексен процес за подбор или атестация на служители. За период от приблизително един час кандидатите биват представени пред задача, казус или игра, чиято цел е да бъдат разкрити различни техни качества и умения.

Процесът е особено полезен, в случаи в които има голям брой кандидати. От една страна всеки кандидат може да бъде подложен на еднотипен тип тест или задача, като така се оптимизира цялостния процес. От друга страна груповият елемент на процеса позволява среда, в която кандидатите си взаимодействат помежду си и разкриват така търсените умения за работа в екип и комуникация.

Други ползи от подбор чрез игри-казуси са:

  • Процесът може да бъде приложен за различни позиции и задължения.
  • Дава представа не само какво знае кандидатът, но и какво може.
  • Дават възможност на интервюиращия да оцени директното представяне или поведение на кандидата, според представената ситуация, и да успее да определи представянето в бъдеще за конкретна позиция.
  • Позволява да се оценят по-детайлно двама кандидати, които принципно биха изглеждали еднакво квалифицирани „на хартия“.
  • Самите кандидати могат да добият по-ясна представа за ролята си в компанията, тъй като биват въвлечени в казус, обикновено обвързан с позицията, за която кандидатстват.
  • Предоставят възможност на работодателите да изградят добър работодателски бранд. При направен правилно подобен процес за подбор, повечето кандидата остават впечатлени и с положителни чувства дори в случаите, когато биват отхвърлени за позицията, за която са кандидатствали.
  • Въпреки че това е скъп начин за оценка и сравняване на кандидати, правилното му и навременно използване може да се интерпретира и като инвестиция в бъдещето на екипа и компанията.

Конференцията събира на едно място всичко, което е необходимо, за да може участниците да направят следващия голям скок в професионалното си развитие.

За повече информация:
JobTiger
events@jobtiger.bg
(02) 4918 011/024

Свързани публикации