Семинар: Изводи и поуки от приключване на 2018 г., които да ни предпазят от неволни грешки, пропуски и санкции в бъдещата ни работа

ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г. ПОПОВ” органзира  квалификационно-консултантски семинар на тема: ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. КОИТО ДА НИ ПРЕДПАЗЯТ ОТ НЕВОЛНИ ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ И САНКЦИИ В БЪДЕЩАТА НИ РАБОТА.

Семинарът ще се проведе от 19 до 22 юни 2019 г., х-л „Ирис”***, Св. Влас.

Основните акценти в програмата ще бъдат:

  • Указания и коментар по преминаване от МСС към НСС;
  • Типични пропуски и грешки при счетоводното отчитане и представяне на информацията в годишните финансови отчети;
  • Административно-наказателна отговорност за ръководители и длъжностни лица,нарушили трудовото и осигурителното законодателство.

Сред лекторите ще бъдат проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, преподавател, автор на десетки специализирани издания и Аспасия Петкова – дългогодишен контролен орган, ревизор, работила в областта на контрола като Директор в ЦУ на НОИ на Дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, в МТСП и в ЦУ на НАП като зам. директор на дирекция „Данъчноосигурителен контрол“.

Допълнителна информация, както и подробна програма на семинара може да видите тук: http://bit.ly/2XiRRsP

За справки и записвания може да се свържете с Ганчо Попов, 0888 705 325 и Марийка Костадинова – 0887 411 549 или на e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

Свързани публикации