Сгрешената рекрутърска метрика „време за запълване на позицията“

Рекрутърите живеят в собствен малък свят и понякога имат затруднения да видят общата картина в компанията, за която работят. И често тази особеност на работата им, както и изискванията на ръководството, се отразяват негативно на преценките им. Това е накратко изводът от презентацията на Кара Ярнот, представена на нюйоркското издание на hru UnConference (март 2015 г.).

Основната теза на Кара, която има дългогодишен рекрутърски опит на високо ниво, е, че една от централните метрики, използвани в бранша – „време за запълване на позицията“ – е напълно сгрешена. Доводът е, че няма значение какви срокове са поставени на рекрутъра да запълни свободната позиция, ако не се вземе предвид важността на самата позиция. А важността се измерва с приходите, които назначеният кандидат ще генерира за компанията, както и коя е датата, на която той трябва да седне на новото си работно място, за да започне да носи приходи за работодателя си. Тоест не е от значение бързо да запълним едно административно място за начинаещ асистент навреме, а е значително по-съществено да назначим в правилния момент човек, от който зависи печалбата на компанията. Оказва се обаче, че твърде много работодатели измерват ефикасността на рекрутърите си със сгрешената метрика „време за запълване на позицията“, без да диференцират по важност назначенията.

НеКонференциите на GlobalHRU се организират в 60 държави ежегодно и срещат на едно място водещи експерти от HR бранша.

Свързани публикации