Школа за ЧР специалисти стартира на 25 октомври

Този петък ще се състои първото обучение от Школа за ЧР Специалисти. В него ще се обсъждат ефективните решения при възникнали трудови спорове и взаимоотношения.

Cover

Това обучение е насочено към всички специалисти в областта на човешките ресурси, които са изправени пред практическите моменти свързани с ЧР процедури и трудовото право. Насочено е към актуални въпроси и тънкости за разрешаване на казуси свързани с трудово правни спорове. Обучението е изградено върху извлечени от практиката ценни идеи в областта и има за цел да представи практическите проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, както и да обърне внимание на уловките заложени в законите.

Ползата за всеки участник е възможността да получи опит и знания от практиката за преодоляване на кризисни ситуации и казуси свързани с трудовото право, както и да усвои ефективни инструменти за своята „безопасна работа” в тази област.

Водещ на обучението е Симона Райчева – ЧР специалист с близо 10 години опит в сферата на администриране на персонала и административните процедури, както в бизнес сферата, така и в структурите на държавната администрация.

Повече информация може да намерите на следния адрес:

http://www.jobtiger.bg/info/trainings/hr-academy/

Публикации от серията