Служителите в ИКТ бранша търсят признание

ИКТ секторът е един от най-динамично развиващите се не само в България, а и в света. Той носи със себе си идеята за иновативност, постоянно подобряване, повишаване на знания и умения.

Това е една от причините JobTiger и ICT Media за втори път да организират проучване и да проведат класацията „Топ ИКТ Работодател“. В изследването участваха 2151 служителя от водещи ИКТ компании в България. Това са предимно млади хора, което не е изненада, имайки в предвид динамиката на сектора.

От проучването стана ясно, че ангажираността на служителите в ИКТ бранша е висока – средното ниво на ангажираност на служителите на компаниите участници в „Топ ИКТ Работодател“ 2013 е 4,25 по пет степенна скала (пред 2012 г. е било 4,24):

  • Като най-важен фактор, определящ нивото на ангажираност, е посочен признанието. За служителите е важно тяхната работа да е ценена.
  • На второ място остава възнаграждението – не е тайна, че специалистите в този сектор са високо платени. Ето защо заплатата не е от водещо значение и не е определяща за избора на компания. Служителите стават все по-ориентирани към нематериалните придобивки.
  • Други два важни фактора, определящи нивото на ангажираност на служителите са лидерството и качеството и фокуса върху клиента. За ИКТ специалистите на е важно работата да е свършена на всяка цена, а да бъде извършена по най-добрия за клиента начин.

 

Публикации от серията