Спад на обявите за работа през юли

Спад на обявите за работа през юли

Спад от 9% се наблюдава при публикуваните обяви във водещите сайтове за работа през юли спрямо предходния месец юни.
Броят обяви е все още с 20% по-нисък от този преди обявяването на епидемия от COVID-19 у нас и с цели 40% по-нисък от този през юли 2019 г.

lek-spad-na-obyavite-za-rabota-prez-yuli-graph-1

По-малко предложения работа се наблюдават във всеки от основните сектори, като с най-голям спад спрямо предходния месец са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-21%) и „Здравеопазване и фармация“ (-19%), следвани от „Строителство“ (-11%) и „Административни дейности“ (-11%).

Единствено изключение прави секторът „Счетоводство, одит и финанси“, при който се наблюдава лек ръст от 2% спрямо месец юни.

Дяловото разпределение на предложенията за работа остава почти непроменено спрямо предходния месец, с водещи сектори „Търговия и продажби“ (21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (16%) и „Производство“ (14%), следвани от секторите „ИТ“ (9,4 %), „Транспорт и логистика“ (9,4 %) и „Административни и обслужващи дейности“ (8,5%).

lek-spad-na-obyavite-za-rabota-prez-yuli-graph-2

По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София като той е цели 43% от общия брой. Делът в останалите областни градове е 9,4% за Варна; 8,9% за Пловдив; 3,4% за Бургас; 3,1% за Русе и 2,3% за Стара Загора. Общо предложенията в тези градове представляват 70% от всички обяви в страната.

lek-spad-na-obyavite-za-rabota-prez-yuli-graph-3

Икономиката не е започнала своето възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията с коронавирус, но към причините за по-ниския брой обяви през изминалия юли спада и летният отпускарски сезон, в който традиционно предложенията за работа са по-малко.

Изглежда, че засиленото в последните месеци предлагане на работа в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, предхождащо туристическия сезон, е достигнало своя пик, като намалелият брой обяви в този сектор през юли оказва допълнително влияние върху общия им брой.

JobTiger ще продължи да наблюдава тенденциите при публикуването на обяви за работа у нас и в следващите месеци.

Вижте наблюденията ни от предходните месеци:

Публикации от серията