Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава

До 31 май 2015 г. се удължава срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). По електронен път декларациите и уведомленията ще могат да се изпращат и по време на празничните дни.

ИА ГИТ отчита, че въведената нова информационна система, през която се подават декларациите и заявленията по електронен път, е създала известни неудобства на потребителите заради появили се в хода на активното й използване проблеми. Те бяха отстранявани своевременно, веднага след установяването им от потребителите.

Основното затруднение обаче създава фактът, че много задължени да подават документите по традиция изчакват края на срока. За първото тримесечие бяха подадени по електронен път около 30 000 декларации и заявления. В същото време само през първите две седмици на април подадените са около 40 000. Затова ИА ГИТ апелира към потребителите, въпреки удължаването на срока, да продължат да подават декларациите и уведомленията.

Свързани публикации