Стартира четвъртото издание на конкурса „Млад одитор”

7 април 2015 Спонсорирана публикация

От 25-ти март тази година стартира четвъртото издание на националния конкурс за студенти „Млад одитор”. Целта на конкурса е популяризиране на одиторската професия сред студентите в България, ролята на одита за бизнес средите и обществото като цяло. В досегашните издания на конкурса участие са взели над 500 студенти от 20 български и чуждестранни висши училища.

Конкурсът се организира от „Висшето училище по застраховане и финанси” (ВУЗФ) заедно със специализирани одиторски предприятия „HLB България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД. Организаторите подготвят тест и казус за конкурса, като в него участват студенти, главно обучаващи се в областта на счетоводството и финансите. Петчленното жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат парични награди, както и други двама, предложили оригинален подход при решаването на казусите, за които са предвидени стипендии за обучение. Класираните на първите три места, освен паричните награди, ще получат и едномесечни стажове в компаниите организатори.

За повече информация за конкурса, можете да посетете уеб страницата  www.mladoditor.vuzf.bg.

За организаторите на конкурс „Млад одитор”

Висшето училище по застраховане и финанси е първото частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, финансовия мениджмънт и маркетинг, и единственото в България, притежаващо британска акредитация. Обучението е на равнище, съизмеримо с водещи университети в Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

„HLB България” е част от HLB INTERNATIONAL – международна мрежа на независими специализирани одиторски дружества и бизнес консултанти, създадена през 1969 г. Нейните членове са установени в повече от 100 държави, които имат 1 750 партньори и 13 400 персонал в повече от 440 офиса. Компанията има дългогодишен опит в областта на одита и консултирането. Тя е създадена през 1999 г. с наименование „БИЕКС ОДИТ” ООД, през 2008 г. компанията е приета за член на “HLB International” и преименувана на „HLB България”.

„Захаринова и партньори” ООД е една от водещите компании в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правните услуги, консултантските услуги в областта на финансите и управлението на риска. Целта на компанията е да предлага на пазара услуги с високо качество и да печели доверието и признанието на клиенти и партньори.

Свързани публикации