Стартира Лятната школа за ЧР специалисти

В началото на юли JobTiger и ПИК Център стартират Лятна школа за ЧР специалисти. Школата е насочена към ефективните практики и тънкости в сферата на човешките ресурси. Изградена е върху доказани и работещи методи на обучение и цели участниците в нея да се запознаят с проблеми, пред които вече са били изправени техни колеги и възможните варианти за решение. Да намерят отговор на казусите, с които те самите са се сблъсквали или предстои да се сблъскат и да усвоят умения за справяне с тях. Друга идея на тази школа е да даде възможност на всеки участник да почерпи опит от вече преминалите през разнообразни трудности ЧР професионалисти.

Школата е разработена в серия от еднодневни обучения, които наблягат на практическата работа върху казуси от реални ситуации от ежедневието на ЧР специалиста и изграждане на стратегии за управление и разрешаването на проблеми. Темите са специално подбрани, така че да обхванат максимално различните дейности в сферата на човешките ресурси: администриране, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, системи за оценка, тренинги, коучинг и други елементи от дейности, свързани с развитие на човешкия капитал.

Водещите на темите са специалисти с доказан дългогодишен опит, който се мултиплицира и може да се прилага в различни ситуации.

Първата тема, с която ще се даде старт на Школата е: „Ефективно администриране на ЧР – тънкости извлечени от практиката“. Обучението е съсредоточено върху ролята и значението на административните процеси и процедури в ЧР и има за цел да представи актуалните промени в законодателството и практическите проблеми свързани с прилагането на тези промени, както и капаните на законите и тънкостите за тяхното преодоляване.

„Ефективно администриране на ЧР – тънкости извлечени от практиката“ ще се проведе на 5-ти юли с водещ Симона Райчева – ЧР специалист с близо 10 години опит в сферата на администриране на персонала и административните процедури, както в бизнес сферата, така и в държавната администрация.

 Повече за обучението може да научите тук.

Публикации от серията