Стартира новият програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“

На информационно събитие в четвъртък в Пловдив, ще бъде даден старт на новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се до края на периода (2014 – 2020г.), по нея страната ни да усвои малко над 2 милиарда лева. Средствата ще бъдат основно насочени към намаляване на безработицата и бедността сред най-уязвимите групи от населението. По програмата бенефициенти са предприятия от всички сфери на икономиката, както и обучителни организации.

За старта на Оперативната програма, у нас ще пристигне Золтан Казачай, заместник генерален директор на Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаванe”.

Към него за събитието ще се присъединят директорите на две дирекции от същата Главна дирекция – Петер Стуб Йоргенсен (Дирекция F „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ”) и Андриана Сукова-Тошева (Дирекция Е „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ“). На международно ниво, участие в събитието ще вземе и Аурелио Сесилио, който отговаря за развитието на страната ни в областта на „Икономиката на социалния пазар в страните членки II”.

Информационният ден ще бъде открит от вицепремиерa и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Гости на събитието ще бъдат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и Хасан Адемов, председател на комисията по труда, социалната и демографската политика.

ОП “Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма, която стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз.

Tя е одобрена от Европейската комисия на 28 ноември 2014 г. В рамките на новия програмен период са осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.

Чрез средствата:

  • ще се повиши квалификацията на около 100 000 души
  • ще се осигури заетост на 28 000 души
  • 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа
  • 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот
  • ще бъде подпомогнат достъпът до здравеопазване на хората с увреждания.

Свързани публикации