Стартира проект „Бизнес и образование – точка на пресичане“ на БК на дървообработващата и мебелната промишленост

Тази година Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост стартира проекта „Бизнес и образование – точка на пресичане“ с подкрепата на фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ.

Целта на инициативата е да популяризира бранша, привличайки млади и мотивирани хора, които искат да се развиват в сферата, както и да се подобри имиджът на професията. Наред с това, проектът ще подпомогне професионалните гимназии и Лесотехнически университет при подготовката на кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса.  

Проектът стартира с:

  • Изготвяне, популяризиране и разпространение на телевизионен клип
  • Организиране на  специализирана трудова борса за бранша в рамките на  специализирани изложби Светът на мебелите и Техномебел 2014;
  • Създаване на КАРИЕРЕН ПОРТАЛ на сайта на БКДМП:   http://www.timberchamber.com/jobs
  • Награден фонд за студенти и ученици по определени критерии – награди за постигнати успехи за 6 студенти от ЛТУ и 21 ученици от професионални гимназии;

Предстоящи инициативи, свързани с проекта са: организиране на Ден на отворените врати в предприятията за  20 преподаватели, посещения на предприятия от минимум 120 деца от прогимназиален етап на обучение в региони  с концентрация на фирми за производство на мебели и дървообработване и 5 семинара за работодатели. 

Свързани публикации