Стартира първият по рода си HR Колеж за България

Стартира първият по рода си HR Колеж за България. Инициативата е дело на компанията за HR одит – Audit Advice Associates (AAA), а целта е да се предостави качествено и насочено към практически умения обучение за HR специалисти.

Водещи български HR експерти, с доказани умения и богат практически опит ще бъдат водещи на обучението.

HR Колежът има три нива, всяко от които е разделено на модули, посветени на конкретни функции в HR.

1-во Ниво: обучение, насочено към начинаещи специалисти, или такива, чийто практически опит е ориентиран към специализирани дейности и не покрива всичките аспекти на HR;

2-ро Ниво: специализирано обучение, насочено към практикуващи HR специалисти, натрупан разнообразен опит, но най-вече на оперативно ниво;

3-то Ниво: надграждащо обучение, с акцент върху управлението на човешките ресурси на стратегическо ниво.

Модулите са интерактивни, акцентиращи върху практически ползи за обучаващите се, с възможност за пряко прилагане в реалността. Всеки от тях се провежда за група между шест и десет участника, в рамките на два последователни петъчни работни дни, от 9:30 до 18:00 ч

Първото ниво започва през февруари, 2013 година, и включва следните модули:

  1. Ролята на HR специалиста и възможностите за професионално развитие
  2. Осигуряване на персонал – HR отговорности;
  3. Обучение и развитие на персонала;
  4. Администриране на управлението на човешките ресурси.

Обучението ще се провежда в Училище „Арлина“, бул. Македония 16, ет.5, София

Цената на всеки модул, за един участник, е 420 лева, без ДДС. Всички участници, заявили желание за повече от един модул и при ранни регистрации ползват отстъпки.

За повече информация посетете: http://hrauditadvice.com/.

За записвания и въпроси, пишете на college@hrauditadvice.com или се свържете с Цветомира Ленкова, мобилен телефон: +359 899 865 806.

Публикации от серията