Стартират три програми по ОП РЧР 2014-2020 за заетост и обучение на младежи с общ бюджет 181 млн. лева

Предстои стартирането на три програми за заетост и обучение на младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020, съобщи пресцентърът на МТСП. Общият им бюджет е 181 млн. лева. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва днес в кръгла маса на тема „Интеграция на младите хора в европейска България. Проблеми на младежта: Митове и реалност“.

„По програма „Активни“ са осигурени 26 млн. лева за активиране и включване в заетост на младежи до 29 години“, съобщи заместник-министър Русинова. Тя поясни, че операцията ще бъде насочена към неактивните младежи. Целта е те да се регистрират в бюрата по труда и да бъдат включени в заетост, обучение или върнати в образователната система.

Бюджетът на програма „Обучения и заетост на младите хора“ е в размер на 115 млн. лева. Тя е насочена към вече регистрираните в Бюрата по труда като безработни младежи до 29 г. „С осигурените средства те ще бъдат включени в обучения и субсидирана заетост“, посочи заместник-министър Русинова.

„Младежите са приоритетна група и в операция „Ново работно място 2015“, отбеляза заместник-министърът. Тя поясни, че схемата е насочена към най-уязвимите групи на пазара на труда. „Планът ни е да комбинираме мерки за осигуряване на подходящо обучение, включително и на работното място, с предоставянето на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места“, отбеляза заместник-министърът. Бюджетът на програмата е 40 млн. лева, а бенефициенти са работодателите.

Заместник-министър Русинова представи пред участниците във форума и вече стартиралата програма „Младежка заетост“. Средствата по нея са в размер на 35 млн. лева. „Тук усилията ни са насочени към подобряването на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда. Ще се осигури възможност за стажуване или обучение по време на работа. По този начин ще улесним прехода от образование към заетост“, отбеляза заместник-министърът.

Свързани публикации