Стратегия „Европа 2020” търси повишаване на заетостта сред по-възрастните

Повишаването на заетостта сред работниците на възраст от 55-64 г. в България е сред основните цели на Стратегия „Европа 2020”. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов вчера в Ирландия. Той участва в двудневната Неформална среща на министрите по социалните въпроси и заетостта, която се провежда в Дъблин.

Заетостта и безработицата сред жените е по-ниска спрямо тази при мъжете, отбеляза министър Младенов. По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост на жените на възраст 55-64 г. е 42.6 %, а на мъжете – 52 %.

В третия семинар от работната програма, министър Младенов представи визията на българското правителство относно ангажиментите за пазара на труда за по-възрастните жени като постави акцент върху добри практики в тази сфера. Той представи национали мерки и програми за хора в предпенсионна възраст. В различните схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от началото на действието на проектите нововключените лица са 220 116, като от тях жените са 122 574 (или 56 %).

За насърчаване на възрастните работници е необходимо европейските институции да продължат разработването на мерки, свързани с развитието на трудовия потенциал, каза министър Младенов. Според него е необходимо насърчаването на ученето през целия живот, професионалното обучение на работното място, въвеждането на гъвкави форми на заетост и развитие на социалното предприемачество.

Свързани публикации