Струва ли си да бъдеш лоялен към работодателя си?

Струва ли си да бъдеш лоялен към работодателя си?

Работили ли сте дълго време за един и същ работодател или сменяте ли работата си често? Какъв е оптималният период за работа при един работодател? Струва ли си да бъдеш лоялен? Потърсихме отговорите на тези въпроси чрез международното изследване Paylab Compensation Monitor, проведено през януари и февруари 2018 г. върху извадка от 57,719 респонденти от 12 европейски държави. В България изследването се провежда чрез уебсайта Zaplatomer.bg.

Какъв е оптималният период за работа при един работодател?

В международното изследване на Paylab.com попитахме служителите какъв е оптималният период за работа при един и същ работодател. Най-голямата група, 39% от служителите, предпочита продължителност от 3 до 5 години. До 48% от служителите във възрастовата група от 25 до 34 години са склонни да се съгласят.

По-малко респонденти, 26%, предпочитат по-дълъг период от 6 – 9 години като най-оптимална продължителност служителят да работи при един и същ работодател. Малко по-висок процент от служителите във възрастовата група от 45 до 55 години предпочитат по-дълъг период от останалите (35% от тази група).

Резултатите от проучването ясно показват, че по-младото поколение – милениалите и поколението Z – по-често търсят предизвикателства в кариерата си и възможности за работа при други работодатели. Поколението Z, което в момента се присъединява към пазара на труда, си представя, че ще се задържи по-кратко при даден работодател.

1

Лоялността нараства с потенциала за успешна кариера

Като цяло лоялните служители, работещи за един работодател повече от 5 години, са малцинство на пазара на труда – само 27.5%. Най-голямата група са тези, работили по-малко от 2 години.

Сред страните, в които е проведено допитването, най-лоялни са служителите (които работят повече от 5 години за настоящия си работодател) във Финландия, Словения и Полша. Делът на тези хора в момента е най-нисък в Сърбия.

В България групата на лоялните служители, които работят за настоящия си работодател повече от 5 години, е 28%. Така България попада на пето място сред групата на държавите с по-скоро лоялни служители. Същевременно 47,5% са посочили, че са работили по-малко от 2 години за сегашната си компания.

2

Лоялността към работодателя до голяма степен зависи от кариерното развитие в компанията. Значително по-голям дял от хората, които работят повече от 5 години за един работодател, са тези на позиции от ниския, среден и топ мениджмънт. Това до голяма степен е свързано с факта, че тези хора е трябвало да работят постепенно, за да се изкачат по кариерната стълбица. Работата на ръководни позиции често дава на служителите по-широка перспектива, възможност за дългосрочна реализация и атрактивна комбинация от финансови и непарични придобивки.

3

3_1

Струва ли си да работиш дълго време за един и същ работодател?

Почти половината от респондентите (47%) смятат, че да бъдеш лоялен към своя работодател си заслужава и че служителите получават осезаемо доказателство за това под формата на финансови и непарични придобивки. В частност 30% от хората считат, че служителите, които дългосрочно работят за един работодател, усещат, че това се отразява положително на заплащането им. Други 17% от респондентите смятат, че лоялността е свързана със специфични непарични придобивки и предимства.

Тази тенденция се отнася и за България, където отново 47% вярват, че служителите получават определени материални и нематериални стимули за лоялността си. Според 27% лоялността е обвързана с резултати в заплащането, а според 20% тя е свързана с дадени нематериални придобивки.

Обратното мнение се изразява от 32% от респондентите, които са убедени, че новите служители често имат сходни придобивки като служителите, които от дълго време работят за същия работодател. Те вярват, че разликите между служителите, които са отскоро в компанията и дългогодишните служители изчезват след определен период от време. Според тях един лоялен служител, който работи от продължително време за компанията, няма по-специален статут по отношение на финансови или непарични придобивки. Една пета от служителите не са били в състояние да преценят или да отговорят на въпроса.

Според 35% от респондентите в България лоялността не се отразява на придобивките на служителите, които дългосрочно работят за компанията.

4

Сравнение между новопостъпилите служители и тези, които по-отдавна работят за компанията

Интересно заключение е, че новопостъпилите служители, т.е. тези, които работят за даден работодател по-малко от година, имат най-силно усещане, че лоялността се отплаща. От друга страна хората, които понастоящем работят повече от 5 години при сегашния си работодател, са по-склонни да мислят, че лоялните служители нямат специални предимства в компанията. Това може да е свързано с факта, че системата на възнаграждения и придобивки се комуникира по-интензивно с новоназначените служители на интервютата за работа.

5

За колко работодатели сте работили?

В изследването също така попитахме служителите за колко работодатели са работили. Мнозинството от служителите на възраст под 34 години не са работили за повече от трима работодатели. В повечето случаи служителите от следващите възрастови групи не са работили за повече от пет работодатели. В България също 54,1% от респондентите са работили за до трима работодатели.

Предишно изследване на Paylab Compensation Monitor потвърди тенденцията, че най-ефективната стратегия за хората, които искат да увеличат доходите си, е смяна на работата, т.е. намиране на по-добре платена работа от сегашната. Те дори смятат, че това е по-обещаващ начин за увеличаване на доходите отколкото преговорите за по-висока заплата с настоящия им работодател. Прочетете повече тук.

6

Информация за изследването

Международното проучване Paylab Compensation Monitor редовно отчита тенденциите във възнагражденията и придобивките на служителите. Изследването се провежда онлайн в 12 държави чрез следните локални сайтове: БългарияZaplatomer.bg (2,051 респонденти), Чешка републикаPlaty.cz (12,964 респонденти), СловакияPlaty.sk (10,450 респонденти), УнгарияFizetesek.hu (6,424 респонденти), ПолшаPensjoMetr.pl (599 респонденти), СловенияPlaca.si (2,797 респонденти), ХърватияMojaPlaca.hr (6,480 респонденти), СърбияInfoPlate.rs (1,428 респонденти), ЕстонияPalgad.ee (3,531 респонденти), ЛитваManoalga.lt (3,193 респонденти), ЛатвияAlgas.lv (3,638 респонденти), ФинландияPalkkadata.fi (4,164 респонденти).

 

Свързани публикации