Студенти по право, икономика и ИТ с най-голям интерес за стаж в държавната администрация

Десет дни след обявяване на началото на проекта „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ вече има уточнени 878 стажантски позиции в 177 административни структури в 111 населени места в цяла България.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от  400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация. Интересът на администрацията обаче значително надвиши заложените бройки с 878 подадени заявления от структури в 28-те области.

Въпреки разгара на летния сезон само за първата седмица от стартирането на кампанията по подбор на кандидати над 220 студенти са подали своите заявления и автобиографии в 31 професионални направления в 25 населени места. Най-голям интерес има в направленията право, администрация и управление, икономика и ИТ (информатика и компютърни науки и комуникационна и компютърна техника). Непосредствено след тях се нареждат и политически науки, архитектура, строителство и геодезия, социални дейности. Сред най-желаните градове за провеждане на стаж сред студентите са София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г. Първият етап е от 17 септември до 17 октомври, а вторият – от 29 октомври до 29 ноември тази година. До 15 август всички български студенти с валидни студентски права могат да кандидатстват онлайн на адрес www.jobtiger.bg/staj, където ще намерят актуалните позиции, условия и документи за кандидатстване.

За втория етап ще бъдат публикувани нови позиции в специално създаден стажантски уеб портал по проекта.

Изискванията към кандидатите са да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс; образованието им да съответства на стажантското място, за което кандидатстват; среден успех до момента – над 4.00; желание за работа, личностно развитие и учене; отлични комуникативни и организационни умения; добра компютърна грамотност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства  и среден успех от следването до момента; автобиография на български език по образец /Europass/, които могат да бъдат изтеглени от www.jobtiger.bg/staj

Проект „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ (регистрационен номер К11-21-1 от 16 август 2011г.)

Публикации от серията