Съобщение относно декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

На 31 май 2015 г. изтече удълженият срок за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Тази документация се подава ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Главна инспекция по труда уведомява гражданите, че тъй като 31 май е неделя,  декларациите им ще се приемат и на 1-ви юни 2015 г.

Свързани публикации