Съществува разминаване между образованието и бизнеса в ИТ и BPO секторите

Информационните технологии и аутсорсинг центровете са два от стабилно развиващите се сектори в българската икономика. Въпреки стотиците новооткрити работни места, HR специалистите се оплакват от разминаване между уменията, които са нужни на служителите и знанията, които се преподават в университетите.

Към момента и двете страни работят над този проблем.

Публикации от серията