Състоя се първото издание на „АПИно – Иновации в действие“

Управлението на иновациите е един от най-важните фактори за устойчив растеж на фирмите. Доказано е, че иновативните фирми се справят по-добре с глобалните предизвикателства и икономическите кризи. Фирмите, които имат системи за управление на иновациите, са значително по-конкурентоспособни, а повишаването на иновационния потенциал на предприятията е един от най-важните приоритети в ЕВРОПА 2020.

"АПИно - Иновации в действие"

На 16.06.2014 г. бе открита първата в страната бизнес практика по иновационен мениджмънт „АПИно – Иновации в действие“. В практиката се включиха 15 участници от различни учебни заведения. АПИно е съвместен пилотен проект на „Клуб по управление на знания, иновации и стратегии“ (КУЗИС), „Трелеборг България“ и „MT&M Колеж“ в рамките на „Академия по иновационен мениджмънт“ (АИМ).

В продължение на повече от месец, младите хора, притежаващи различни умения и изучаващи различни специалности, работиха заедно за решаване на бизнес иновативен казус от реалната практика на фирма Трелеборг. Тяхното обучение чрез практика беше насочено към развитие на уменията им за генериране на иновативни бизнес идеи, креативно мислене и техники за решаване на управленски проблеми. Инициаторите разчитаха чрез този проект да стимулират интереса на студентите към изучаване и практикуване на иновационен мениджмънт и да проверят ползите, които фирмите биха имали от по-тясно сътрудничество с университетите  за практика в тази област.

Участниците работиха на състезателен принцип в три екипа с участието на трима опитни ментори, а всеки екип разработи определен брой карти на възможностите и защити свое предложение за бизнес концепция по обща методика. Завършилите получиха удостоверение за успешно преминала практика от името на Академията, а на екипа, чиято бизнес идея е класирана на първо място, фирма Трелеборг издаде специален сертификат за отлични постижения.

Според Руслан Папазян, Генерален директор на „Трелеборг Сийлинг Солюшънс България“ ЕООД (ТСС) и носител на голямата награда в конкурса за млади мениджъри Next Generation 2011, самият факт, че практиката е предизвикала интерес сред младите хора, е вече успех, а планираните упражнения, посещението в производственото звено на фирмата и решаването на реален бизнес казус са оказали силен положителен ефект върху уменията и мисленето на студентите. Важен е не толкова резултатът от казуса, а самият модел и процес на работа. За победителите е определена и награда от фирма Трелеборг.

Свързани публикации