Създаване на мрежа на Инспекциите по труда в Европа обсъдиха международни експерти във Виена

Създаване на мрежа на Инспекциите по труда в Европа обсъдиха експерти на международна среща във Виена в периода 28-29 април 2015 г., съобщи пресцентърът на МТСП. Мрежата на контролните органи ще даде възможност за провеждане на съвместни инициативи за ограничаване на трудовата експлоатация на местно, национално и международно ниво.

Срещата се организира от Агенцията за лицензиране в областта на селското стопанство и пакетиране на храни към Home Office и Министерството на външните работи на Великобритания, Международния център за развитие на миграционни политики във Виена в сътрудничество с Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите в Австрия.
Българската делегация включва експерти от Главна инспекция по труда (ГИТ ) и ръководителите на Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолствата на България във Великобритания и Австрия, които освен участие във форума, проведоха и редица двустранни срещи с представители на международни институции.

Експертизата в политиката за борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация и въпросите за осведомеността на работодателите бяха сред основните теми на разговор. Международният опит в тази сфера представиха представителите на Обединеното кралство, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) и Международния център за развитие на миграционни политики във Виена (ICMPD) и Международната организация на труда (ILO). Експертите обсъдиха възможностите за международно сътрудничество и обмяна на информация като се фокусираха върху разследване на случаи на трудова експлоатация, обучение на експерти и развитие на политиките на европейско равнище.

Свързани публикации