Световната безработица расте през 2013г.

Световната безработица ще нарасне през 2013г. сочи доклад на Международната организация по труда, цитиран от в-к. Гардиън.

Рекордните 202 милиона човека се очаква да бъдат без работа през тази година. Пет години след началото на световната икономическа криза безработицата отново поема нагоре, заради „некохерентната монетарна политика” на САЩ и Европа, твърди документът.

По данни на ООН, 6% от хората в работоспособна възраст са били без работно място през 2012г. За същата година броят на безработните в глобален план се е покачил с 4 милиона до 197 милиона. Най-засегнати са младите хора – близо 14% от хората до 24-годишна възраст не са имали работа през изтеклата година. От тях около 35% са дългосрочно безработни.

От 4-те милиона нови безработни през 2012г. 1 милион се падат на развитите икономики, а останалите 3 милиона са разпределени в други региони, основно в източна и южна Азия и Африка, които са особено силно засегнати от кризата.

Свързани публикации