TBI Info инвестира в развитието на младите ИТ кадри

Компанията дава възможност на безработни младежи до 29-годишна възраст за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.

Целта на проекта Нови работни места в Ти Би Ай Инфо ООД“ е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.

По проект са предвидени 20 свободни места за младежи от целевата група, a TBI Info дава шанс на още 13. Така общия брой на младежите, които са одобрени да преминат през обучителната програмата ще бъде тридесет и трима. На тях ще бъде предоставен шанс да влязат в сферата на ИТ бранша, без никакъв опит и знания, започвайки работа в най-перспективната и високоплатена област – Информационните и комуникационни технологии, като програмисти.

Целевата група по проекта са безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Програмата  допълва инициативите на Европейската стратегия за заетост, чиято цел в контекста на Стратегията Европа 2020 е да се създадат повече и по-добри работни места.

Компанията предвижда представителите на целевата група да бъдат включени в два типа обучения:  професионално обучение по част от професия Програмист, Специалност Програмно осигуряване – втора степен професионална квалификация и обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, което ще осигури специфични знания и умения по проекта с цел стартиране на работа в TBI Info.

По време на обучителната програма компанията ще предостави на избраните кандидати оборудване и обзавеждане на новите работни места , както и осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение лица.

Проектът се осъществява както със средства от ЕС, така и със собствени средства на фирмата.

По договора с ЕС са предвидени 154 964.74 лева, национално съфинансиране 23 244.71 лева.

За компанията TBI Info

TBI Info е създадена през 2002 г. В момента компанията e част от Vienna Insurance Group и е златен партньор на Oracle. Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса

Свързани публикации