TechHuddle: „При нас няма текучество“

На 16 октомври се проведе най-големият специализиран кариерен форум „Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО в Интерпред – СТЦ София. Тази година форумът събра рекорден брой фирми-участници, както и посетители.

Във форума участва и TechHuddle – млада компания, стартирала през 2012 г. на пазара. Фирмата е чуждестранна и работи основно с клиенти на английския и канадския пазар, макар и да не се ограничава само до тях. До момента екипът се състои от 100 човека, изцяло разработчици на софтуер. На Дни на кариерата компанията предложи стажантски позиции в различни технологични области.

Плановете на TechHuddle са свързани с разрастване, като общата концепция е до края на 2015 г. екипът да достигне до около 300 човека.

Публикации от серията