Televic наемат специалисти в сферата на информационните технологии, електрониката и автоматизация на производството

На 16 октомври се проведе най-големия специализиран кариерен форум „Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО в Интерпред – СТЦ София. Тази година форумът събра рекорден брой фирми-участници, както и посетители.

Една от компаниите-участници бе Televic. Компанията е част от белгийската Телевик Груп. Основната дейност на фирмата е производство на високотехнологична електроника в три сфери: здравеопазване, телеконферентни и железопътни системи. Televic България започва своята дейност през 2001 г., като днес разполага с модерно оборудвана производствена сграда в с. Царацово, област Пловдив, разпростираща се на 3220 кв.м. Персоналът на фирмата наброява 120 души.

В момента, компанията има отворени позиции за софтуерни разработчици с .Net, JavaScript , HTML, C#. За специалистие в сферата на електорниката и автоматизация на производството също има свободни работни места.

Televic България планират лятото на 2015 г. да стартира и стажантската им програма.

Публикации от серията