TESY: Ние инвестираме в нови технологии и хора!

Всички сме свидетели на често съществуващо несъответствие, между това, което университетите подготвят и това, което компаниите търсят. Разминаването е особено ярко за производственият мениджмънт. TESY вярват, че в кариерата ще успеят тези, които инвестират в обучението на своите служители и работници.

„Част от фирмената ни култура е да се отнасяме с висока отговорност към съдбата си да бъдем пример, партньор, помощник и добър обучаващ се в прилагането на всички добри световни практики в областта на сътрудничеството между бизнеса и образованието и в полза на младите хора,“ коментира Жечко Кюркчиев, управителя на TESY.

TESY са сред топ 6 на родните производители на водонагревателни и електроотоплителни изделия в Европа – изнасят продукция за 51 държави на 5 континента (Европа, Азия, Африка, Австралия и Южна Америка), което ги нарежда сред най-добрите български частни компании.

„Ние инвестираме в хора и нови технологии, но преди всичко в създаване на водещи в областите си специалисти!“ – гласи лайтмотивът на компанията.

„Програма за развитие на млади специалисти“

През 2013г. стартира „Програма за развитие на млади специалисти“ на TESY. Амбицията на компанията е чрез програмата да развие необходимите умения и познания за новите си сътрудници.

„Ученето чрез опит“ ще им позволи да се запознаят и овладеят постепенно необходимите им професионални умения, да опознаят компанията и да намерят своето място в екипа, да се сработят с колегите. Да разгърнат своя потенциал и да разберат дали са успели да открият своето призвание и кариерен път, който желаят да извървят.

„Програмата за развитие на млади специалисти“ 2013г

Работни позиции

  • Работни позиции в гр. Шумен – за инженерни специалности. Те се разпределят  в отделите в двете основни производства – „Водонагревателни уреди” и  „Професионални изделия и отопление”.
  • Работни позиции в София – за специалисти „Бизнес администрация”.
  • Работни позиции за завършващи студенти – квалификация: Бакалавър или Магистър. Може и дипломирани от предишни години, както и такива, на които предстои през следващата учебна година завършване на обучение в магистърска степен.

Условия

  • Младите специалисти ще имат назначени ментори, според предварително определен план, под чиито напътствания ще работят в различни отдели на компанията (за всеки от избраните няколко отдела) – според специалността и интересите на кандидата. В рамките на срока на програмата или по-рано ще бъде взето обосновано от двете страни решение за назначаване на „младия специалист“ на постоянна длъжност, прехвърляне в друг отдел или освобождаване от работа.
  • В края на обучението, „младите специалисти“, под ръководството на менторите изготвят реферат, с който да представят своето ниво на познание и опит, достигнати по време на програмата, своята визия по проблемите, с които са се занимавали, идеи и предложения.

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор за продължителността на програмата,  съгласно Кодекс на труда и нормативна база. Заплатата за периода на Програмата е пазарноориентирана и се определя според длъжността на „младия специалист“.

Срок за програмата – минимум 1 година и максимална продължителност – до 2 години.

Начало на проекта

Средата на м.юни или персонално съгласувана дата.

Всички кандидати по Програмата ще бъдат поканени на индивидуална среща с управителя на TESY  и с част от мениджърския екип на компанията. За повече подробности и за кандидатстване по обявата, посетете сайта JobTiger.bg – http://bit.ly/12ExCVI.

Отговорности и задължения на TESY

В рамките на управлнието на „Програмата за развиване на млади специалисти“, управителят и мениджърският състав  поемат ангажимент за активно участие в целият процес – със съгласуващи и контролни функции.

Всички осъществявани дейности се съгласуват с отдел „Човешки ресурси”.

Наставниците и менторите на TESY, които са част от „Програмата за развиване на млади специалисти“ ще бъдат избирани на база профисионалните им умения, но не и без да бъде взето под внимание умението им да наставляват, изслушват и насърчават младите специалисти. Наставникът има ангажимента да участва в изготвянето на индивидуалната програма на специалиста, да го запознае с нея още в началото на работния процес и да му възлага задачи за изпълнение съгласно нея.

Изборът на подходящи наставници и синхронизацията между наставник и служител ще помогне не само за безпроблемното навлизане на новия човек в преките му служебни задължения, бързо опознаване на колегите, туширане на неудобства от различна степен, но й ще подобри работните взаимоотношенията в работните екипи.

Обратната връзка за адаптацията на младия специалист в компанията е сред основните измерители на напредъка и ефективността от работните взаимоотношения. Специалистът винаги може сигнализира за евентуални проблеми, а по време на самия процес остават и съответните документи. Обратната връзка се осъществява се по два начина – в неформален вид и чрез попълване на отчетни документи. Провеждат се  периодични разговори с новоназначения, неговия наставник, а понякога и с отговорника за съответното звено, който също има ангажимент да следи процеса. Взимат се мненията на новия служител, неговия ментор, прекия му началник и от колегите, с които взаимодейства във връзка с работата си. На база данни от обратната връзка наставникът, прекият ръководител и мениджър „Човешки ресурси” могат да намалят или увеличат първоначално приетия срок за обучение и да променят плана при нужда от допълнително обучение.

За допълнителното обучение се изготвя отделна програма. На практика може да се получи избраният специалист да не отговаря на профила на позицията. В този случай най-важно е да се открият силните му страни и по възможност да се насочи към друг отдел, където ще бъде по-полезен. Макар и рядко, може да се наложи да се освободи новоназначеният още преди изтичане на  срока, ако той няма желание за работа в съответната сфера и не може да се адаптира.            

За повече подробности и за кандидатстване по обявата, посетете сайта JobTiger.bg – http://bit.ly/12ExCVI. Първите срещи с кандидатите ще бъдат назначени през май, 2013.

Свързани публикации